กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่ประจวบฯ ดันสับปะรด นม ทุเรียน ใช้ FTA เปิดทางโกอินเตอร์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบปะหารือกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตนม สับปะรด และทุเรียน หนุนใช้ FTA เปิดตลาดต่างประเทศ หลังคู่ค้าส่วนใหญ่ลดภาษีนำเข้าให้กับไทยแล้ว พร้อมเเนะกลยุทธ์การทำตลาด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ และใช้นวัตกรรมผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน

641953354b423 %E0%B8%99%E0%B8%A1
ดันสับปะรด นม ทุเรียน ใช้ FTA


น.ส.บุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค.2566 เพื่อพบหารือกับกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าสับปะรด ผลิตภัณฑ์นม และทุเรียน โดยได้ใช้โอกาสนี้จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสินค้านม สับปะรด และทุเรียนไทย สู่การค้าเสรี” และให้ความรู้เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) การค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การทำตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภครุ่นใหม่ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายการส่งออกไปตลาดโลก  
         

ทั้งนี้ กรมยังได้ลงพื้นที่พบหารือกับสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ของกรม และเป็นสหกรณ์โคนมแห่งที่ 3 สามารถผลิตนมผง ด้วยวิธีการ “Spray Age” ต่อจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีศักยภาพการผลิตประมาณ 200 กิโลกรัมต่อวัน เเละปัจจุบันได้ผลิตนมผงเต็มมันเนยสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นม เช่น นมอัดเม็ด และนมพาสเจอร์ไรส์

ส่วนการลงพื้นที่สวนทุเรียน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ พบว่า ผู้ประกอบการได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งมีจุดเด่นในการควบคุมคุณภาพการผลิต โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสร้างแบรนด์ในนามวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ผู้ปลูกทุเรียนป่าละอู และทุเรียนหมอนทองป่าละอู 
         

สำหรับการลงพื้นที่โรงงานคัดบรรจุสับปะรดผลสด ณ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) พบว่า เป็นโรงงานคัดบรรจุสับปะรดผลสดให้กับบริษัทส่งออก เเละเป็นโรงงานที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แบบครบวงจร และมาตรฐาน GAP ผลิตและจำหน่ายสับปะรดผลสดได้มาตรฐานส่งออก เเละมีกำลังการผลิตสูงถึง 3 ตันต่อชั่วโมง
         

ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับที่ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก โดยในปี 2565 ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 20,461 ล้านบาท เพิ่ม 1.8% ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ นม UHT นมถั่วเหลืองที่มีนมผสม นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต โดยประเทศคู่ FTA ของไทย ที่ลดภาษีนำเข้าสินค้านมที่ส่งออกจากไทยเหลือ 0% เเล้ว ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และฮ่องกง ส่งออกสินค้าทุเรียน มูลค่า 125,469 ล้านบาท เพิ่ม 5.35% ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน ฮ่องกง สหรัฐฯ ไต้หวัน มาเลเซีย เเละเกาหลีใต้ โดยประเทศคู่ FTA ของไทย ที่ลดภาษีนำเข้าสินค้าทุเรียนจากไทยเหลือ 0% แล้ว ได้แก่ ฮ่องกง อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี และส่งออกสินค้าสับปะรด มูลค่า 5,378 ล้านบาท เพิ่ม 56.66% ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐฯ มาเลเซีย สเปน อิหร่าน เเละจีน ซึ่งประเทศคู่ FTA ของไทย ที่ลดภาษีสินค้าสับปะรดที่ส่งออกให้กับไทยเหลือ 0% แล้ว ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี