อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ทีเดียว 3 จังหวัด พูดคุยพบปะชาวนาในวันหยุด ชวนร่วม BCG Model หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนาให้ยั่งยืน

29 เม.ย. 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวนา/เกษตรกร สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยมีนายสุวิทย์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี , ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์

%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A 2
อธิบดีข้าวลงพื้นที่ชวนชาวนาร่วม BCG Model

อธิบดีกรมการข้าว เล่าให้ฟังว่า วันนี้ผมลงพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรกำลังประสบ และรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ฯ อีกทั้งแนะนำแนวทางการผลิตข้าวรักษ์โลกแบบ BCG Model ที่เป็นการทำนาแบบประณีต ลดละเลิก การใช้สารเคมี ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมการข้าวจะสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักร เช่น เครื่องอบข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอัดฟางข้าว รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่พี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว การดูแลรักษา ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต “ผมเป็นลูกชาวนา ดังนั้น ชาวนาคือพี่น้องของผม ผมต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องและต้องช่วยเหลือพี่น้องของผมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว

344002848 232782516100186 8012689302887221513 n
อธิบดีข้าวลงพื้นที่ชวนชาวนาร่วม BCG Model

ด้านนายสันทัด วัฒนกูล ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านอธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติ ลงพื้นที่มอบความรู้และรับฟังเสียงของพวกผมด้วยตัวท่านเองแม้ในวันหยุดท่านก็ยังทำงานเพื่อพี่น้องชาวนาเสมอ ขอขอบคุณที่ท่านนึกถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา ที่อยากจะให้มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งที่ท่านไม่ต้องมาลงพื้นที่เองด้วยซ้ำแต่ท่านก็ยังมาเพื่อมาแนะนำโครงการดีๆ มอบสิ่งดีๆ ให้พวกเรา ขอบคุณท่านที่ไม่เคยละทิ้งพวกเรา และมองว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันครับ”