“สนธิรัตน์”พบปะแกนนำชาวสวนปาล์มสร้างความมั่นใจนโยบายพปชร. มุ่งเพิ่มราคาปาล์มยั่งยืน ผุดไอเดียอัปราคานํ้ามันปาล์มหนุนทําเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบิน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับแกนนำชาวสวนปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ว่า ได้มีการพบกับแกนนำชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ 5 จังหวัดและหารือประเด็นเพื่อยกระดับราคาปาล์มน้ำมัน และหาแนวทางพลิกชีวิตที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวภาคใต้ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้น้ำมันปาล์มเข้าสู่การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ ที่จะสร้างมูลค่าต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C 1 scaled
ผุดไอเดียอัปราคานํ้ามันปาล์ม

ทั้งนี้แผนในระยะสั้นทันทีที่พรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลจะนำ B10 กลับมา เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรมีผลตอบแทนจากปาล์มน้ำมันที่มีราคาดีขึ้น ขณะเดียวกันจะมีการมอบทุนให้ครอบครัวละ 30,000 บาท เพื่อใช้ลงทุนในเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต เช่น ระบบน้ำหยด เครื่องวัดคุณภาพดิน และนำไปสู่การใช้ปุ๋ยสั่งตัดอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้ลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น นำน้ำมันปาล์มาผลิตเป็นเครื่องสำอาง และอาหารเสริม ซึ่งพรรคพลังประชารัฐจะทำให้ชาวส่วนปาล์มน้ำมันมีรายได้ที่ยั่งยืน

ทั้งหมดเราประกาศทำนโยบายทันทีที่พรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลราคาปาล์มน้ำมันจะต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 6 บาท ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราได้พูดคุยกัน และเป็นนโยบายเบื้องต้นของพรรค ซึ่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผมจะลงพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งเพื่อนำเสนอประเด็นเรื่องปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถยืนบนขาของตัวเองได้ และมั่นใจถึงอนาคตที่จะส่งมอบปาล์มน้ำมันไปถึงลูกหลานถ้าประเทศไทยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพจากปาล์มน้ำมัน น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ ที่มีความต้องการในตลาดโลกรวมนับร้อยล้านตัน และสามารถดำเนินการตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐได้ แม้จะปลูกปาล์มทั้งประเทศก็ไม่พอ ต่อความต้องการของโลก ในขณะที่เรามีน้ำมันปาล์มเพียงปีละ 3.5 ล้านตันในปัจจุบัน โดยเราจะมีการตั้งเขตเศรษฐกิจปาล์มน้ำมัน เพื่อการแปรรูปน้ำมันปาล์มขึ้นในภาคใต้” นายสนธิรัตน์ กล่าว