“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

กฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Live รายการ “เกษตร…ต่อยอด” โดย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางอรุณี ยะโย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (สถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566)

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินหน้าหนุนการแปรรูปผลไม้ท้องถิ่น ยกลูกหยีบูโดอบแห้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นผลิตภัณฑ์เด่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต มาตรฐานสินค้า และตลาดออนไลน์

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของกลุ่มส่งเสริมอาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำผลไม้ท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือ ลูกหยีบูโดอบแห้ง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มไม่ต่ำกว่าวันละ 300-500 บาทต่อคน จนมีการพัฒนายกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

ปัจจุบันมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ เข้าให้การสนับสนุนด้านการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสินค้า การทำการตลาดแบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์สินค้า การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และการสนับสนุนให้สมาชิกที่มีประสบการณ์ หรือทักษะสูง ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ขยายผล สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

ด้านนางอรุณี ยะโย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ กล่าวถึงแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา และรับจ้างทั่วไป แต่ในช่วงปี 2555 ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงดูครอบครัว จึงคิดหารายได้เสริมด้วยการรวมกลุ่มกันแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด รวมทั้งลูกหยี ซึ่งเป็นไม้ผลที่มีปลูกในชุมชนมาช้านาน

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

จากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทำให้ทางกลุ่มได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหยี จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เด่นช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และเครือข่ายในพื้นที่เป็นกอบเป็นกำ จนเกิดเป็นกลุ่มแม่บ้านชายแดนใต้ที่มีความมั่นคงยั่งยืน และได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น อย.ควอลิตี้ อวอร์ด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต รางวัลรองชนะเลิศกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล (03401/2561) และมาตรฐานสินค้าโอท็อป ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 20 คน มีเงินทุนเวียนประมาณ 600,000 บาท

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ ยังมีแนวคิดในการอนุรักษ์ต้นหยี ด้วยการนำเมล็ดลูกหยีที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมาเพาะปลูกในพื้นที่ของหมู่บ้าน เพื่อให้ต้นหยียังคงอยู่ในหมู่บ้านและสร้างรายได้ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นหยีและเป็นการประชาสัมพันธ์ต้นหยีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

ตามคำขวัญของชุมชนที่ว่า “รักบ้านเกิดเที่ยวบ้านเกิด เที่ยวชุมชนธรรมชาติฝายโต๊ะแก ต้นหยี 100 ปี ไม้ถิ่นแห่งเทือกเขาบูโด” และ “กินผลไม้ 100 ปี กินลูกหยีบูโด”

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฝายโต๊ะแก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ มีหลายชนิด ทั้งลูกหยีกวนไร้เมล็ด ลูกหยีกวนน้ำผึ้งไร้เมล็ด ลูกหยีคลุกน้ำตาล น้ำลูกหยี ลูกหยีแกะเปลือก ลูกหยีไม่แกะเปลือก กล้วยอบน้ำผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์ ส้มแขกตากแห้ง น้ำผึ้งแท้เขาบูโด กล้วยฉาบ กล้วยกวน ทุเรียนกวน และ มังคุดกวน รวมทั้งทางกลุ่มยังรับจัดกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ลูกหยี เพื่อเป็นของขวัญของฝาก

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

ส่วนผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มมีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องทางได้แก่ Facebook : อรุณี ตุ๊ก, Facebook Page : ลูกยีบูโด Lookyee Budo, www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com หรือโทร : 080 8671063, 081 2769921

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า