อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และถวายพระกำลังใจ

DOA 0526

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2567

DOA 0543

และถวายพระกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทุ่มเทพระวรกาย ในการประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร

E3AE0448 315D 4783 A635 08DF98ADA553

โอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่สระน้ำ และปล่อยกบ ลงสู่แปลงนาสาธิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา ซึ่งภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย แปลงนา แปลงพืชสวน การปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์การกักเก็บคาร์บอน สำหรับวางแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก สถานที่ออกกำลังกายสำหรับเดินวิ่ง และการปั่นจักรยาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่น

068C37A7 4130 4F1A 8A07 4F289DEF2338

จากนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “DOA Healthy Together” กิจกรรมการวิ่ง Virtual Run 2024 โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน โดยภายหลังการเปิดงานได้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิชาการเกษตร เพื่อรณรงค์การออกกำลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถถวายงาน และรับราชการได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้สมดุลวัฒนธรรมองค์กร DOA BALANCE Together

AFC538EC 752A 4DF1 A817 38FEF265DB18