กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

S 4432019
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมสวมเสื้อสีม่วง แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S 4432016

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 68 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงแสวงหาความรู้ และนำวิชาความรู้ทั้งหลายมาบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทรงใฝ่พระทัยในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค์ และเนื่องในโอกาสใกล้วันพระราชสมภพ ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน ปี 2567 นี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจแสดงพลังปกป้อง ถวายกำลังใจและขอถวายพร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยสืบไป ชั่วกาลนาน

S 4432018

สำหรับพิธีดังกล่าว เป็นการแสดงจุดยืนและปกป้องสถาบัน ที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อเกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันที่เคียงข้างประชาชนชาวไทย และอยู่คู่กับประเทศชาติตลอดไป

S 19406904
S 4432044
S 4432009
S 4432008