รมช.ไชยา ติดตามนายกฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2572 คาดการณ์นักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 2.6 ล้านคน

S 6602763
S 6602758

     

 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 โดยมี  นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 700 ราย รอต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่โคกหนองรังกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

       

S 6602760

นายกฯ เศรษฐา กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572 เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของนครราชสีมาและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งหลังจากได้รับฟังรายงานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานมากกว่า 2.6 ล้านคน รวมถึงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

S 6602762

       

ทั้งนี้ งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 (Korat Expo 2029) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 – 28 กุมภาพันธ์ 2573  บนพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ขนาด 678 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง 523 ไร่ โดยจัดภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future) ที่สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

       

S 6602761

หลังจากนั้น นายกฯ เศรษฐา และ รมช. ไชยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และดูระดับน้ำบริเวณเขื่อน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องวางแผนพัฒนาไม่ให้เกิดน้ำท่วม หรือน้ำแล้ง ให้ประชาชนมีใช้อุปโภค-บริโภคและสามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง

S 6602764
S 6602765
S 6602767
S 6602769
S 6602768