สถานีเกษตรแฟร์ คึกคัก สาวงาม อำเภอบางใหญ่ ครองมงกุฏ “ธิดาเกษตรนนท์“ คนแรก

งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นบริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดประกวด “ธิดาเกษตรนนท์ 2567“ มีสาวงามในจังหวัดนนทบุรี อายุระหว่าง 16 ถึง 25 ปี ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด โดยผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยเรือนต้น มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจจำนวนมาก เต็มพื้นที่จัดการประกวด ด้วยบรรยากาศคึกคัก

S 4202503

นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมสถานีเกษตรแฟร์ เปิดเผยว่า ในการจัดการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นการจัดการประกวดธิดาเกษตรนนท์ ครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี แบ่งการประกวดออกเป็น 3 รอบ คือ รอบแรกเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 14 คน จากนั้นคัดเหลือ 8 คน เพื่อแสดงความสามารถพิเศษในรอบที่ 2 และคัดเหลือ 3 คน เพื่อตอบคำถามและตัดสิน ในรอบที่ 3 และยังได้จัดให้ผู้เข้าร่วมชมการประกวด มอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้เข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลขวัญใจมหาชน

ผลการตัดสินมีสาวงาม 4 ราย ได้รับรางวัล ดังนี้

S 4202506
S 4202507

•รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เบอร์ 5 น้องอีน นางสาวปาณิศา สุทธิสว่าง อายุ 24 ปี สาวงามจากอำเภอบางใหญ่ ได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย และรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาท

S 4202505

•รองชนะเลิศอันดับ 1 เบอร์ 7 น้องเนย นางสาววณิดา ช่อมะลิ สาวงามจากอำเภอบางบัวทอง

•รองชนะเลิศอันดับ 2 เบอร์ 12 น้องเอิร์น นางสาวสรณ์สิริ ภูครองทอง สามงามจากอำเภอไทรน้อย

•รางวัลขวัญใจมหาชน เบอร์ 1 น้องท้องฟ้า นางสาวณัฐนิช เขื่องสตุ่ง

S 4202508

นอกจากนี้ สถานีเกษตรแฟร์ยังมีความน่าสนใจเหมาะแก่การมาร่วม “ชิม ช็อป เช็คอิน” อาทิ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับรับรองคุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีมาจำหน่ายโดยตรง ร้านอาหารอร่อย จุดเช็คอินม่านไฟยาว 20 เมตร ทุ่งดอกไม้ยักษ์ที่มีวิมานสราญนวมินทร์และน้ำผุเป็นฉากหลัง นิทรรศการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แก่ ทุเรียนนท์ กระท้อนห่อบางกร่าง และมะม่วงยายกล่ำ รวมทั้งนิทรรศการด้านการเกษตรตามวิถีของชาวนนทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศเสียงดนตรีขับกล่อมจากสถานศึกษาของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน 2567

S 4202509
S 4202510
S 4202511