รู้จัก…”ทุเรียนพันธุ์ปูยัต” ฟิลิปปินส์ ลักษณะและรสชาติเป็นอย่างไร

เพจฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ระบุว่า ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่ 3 ที่สามารถส่งออกทุเรียนผลสดมายังประเทศจีนได้ ซึ่งปัจจุบันทุเรียนฟิลิปปินส์เริ่มมีวางจำหน่ายในตลาดจีนมากขึ้น

ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ได้ทดลองชิมทุเรียนพันธุ์ปูยัต พบว่า

ลักษณะทั่วไป: ผลเป็นทรงกลมรี หรือทรงไข่ ปลายผลค่อนข้างมน พูเห็นเด่นชัด ร่องพูไม่ลึก หนามมีขนาดใหญ่และสั้น สีน้ำตาลอมเขียว ระยะหนามห่างกัน เปลือกค่อนข้างบาง

ลักษณะเนื้อและเมล็ด: เนื้อสีเหลืองอ่อน เนื้อมีน้ำค่อนข้างเยอะแฉะติดมือ สีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เมล็ดเล็กลีบ

รสชาติ: รสหวานมากกว่ามัน

ทั้งนี้ ทุเรียนของฟิลิปปินส์จะเริ่มติดดอกในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปี และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงหลังจากฤดูกาลของทุเรียนในไทย

S 6365224

ในปี 2565 ฟิลิปปินส์มีผลผลิตทุเรียนราว 74,160 ตัน ปัจจุบันฟิลิปปินส์กำลังขยายพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนบนเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นมากนัก สภาพอากาศร้อนชื้น เหมาะกับการเพาะปลูกทุเรียน โดยเมืองดาเวาบนเกาะมินดาเนาเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ ให้ผลผลิตราวร้อยละ 80 ของผลผลิตทุเรียนของทั้งประเทศ โดยในปี 2564 มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน 51,119 ไร่ และตั้งเป้าขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็น 93,750 ไร่ ภายในปี 2572