กรมชลฯ เดินหน้า “ขุดลอกแม่น้ำบางขาม” แหล่งน้ำสายสำคัญใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวลพบุรี

“กรมชลประทาน” เดินหน้า “ขุดลอกแม่น้ำบางขาม” แหล่งน้ำสายสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต “ชาวลพบุรี” หวังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ ให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม” จังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อปี 2562 และ 2563 ในพื้นที่ภาคกลางเกิดภาวะฝนตกน้อยกว่าปกติประมาณร้อยละ 37 ส่งผลให้ “แม่น้ำบางขาม” มีปริมาณน้ำน้อย บางช่วงแห้งขอดประมาณ 10 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 10 และสำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการร่วมกับจังหวัดลพบุรี โดยการนำของนายนิวัติ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ดำเนิน “โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม” ตั้งแต่บริเวณสะพานท่าเรือ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ ไปจนถึงบริเวณวัดเทพอำไพ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ (บริเวณกม.12+500 ถึง กม.22+000) รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ปัจจุบันมีผลงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 38 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้

279156467 369744158533528 5786829747175576096 n
โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม

หากดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางขามในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมทั้งเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากถึง 21 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 40,000 ไร่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี รวมไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำบางขาม มีน้ำอุปโภคบริโภค ผลิตน้ำประปา และ “ทำการเกษตร”ไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์