ชลประทานเดินหน้าสร้าง “อ่างฯ แม่ตาช้าง” บรรเทาแล้งชาวแม่สรวย เชียงราย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้า “โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง” จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยโครงการดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ ก่อนที่จะขออนุมัติโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

279044412 373285444846066 8905108536620085025 n
เดินหน้าสร้าง”โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง

สำหรับ “โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง” จังหวัดเชียงราย มีแผนดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี (ปี พ.ศ.2567 – 2569) โดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 17,200 ไร่ หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีถ้อยและตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ รวมทั้งยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธารเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้นอีกด้วย

279239355 373284978179446 1320123446368368476 n %E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89
เดินหน้าสร้าง “โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง
279219334 373285428179401 5140334137907844175 n %E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89
เดินหน้าสร้าง “โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง