กระทรวงเกษตรฯ รับมอบอาหารสุนัข เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในยามวิกฤติ

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับมอบอาหารเม็ดสำหรับสุนัข จำนวน 6,000 กิโลกรัม จากนายสัตวแพทย์วัชระ ปานวุ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ โดยมี นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

312485145 543605834437663 6167395038348308870 n
รับมอบอาหารสุนัข

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงวิกฤติ สำหรับอาหารสุนัขที่ได้รับมอบในวันนี้ จะเตรียมจัดสรรและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เป้าหมายต่อไป และส่วนหนึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 21– 22 ต.ค. 65 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธานส่งมอบ

สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคสิ่งของให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร โทร 02 653 4444 ต่อ 3315

จากการสำรวจของกระทรวงเกษตรฯ พบว่า พื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 59 จังหวัด ขณะนี้สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 31 จังหวัด และยังประสบอุทกภัยอีก 28 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ ทำให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกร ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

สำหรับผลกระทบด้านการเกษตรจากอุทกภัย พบว่า ด้านพืชความเสียหายส่งผลต่อเกษตรกร 75,874 ราย พื้นที่ 730,327 ไร่ โดยข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 556,677 ไร่ รองลงมาเป็นพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ คิดเป็นเงิน 1,097.16 ล้านบาท

ด้านประมง พบความเสียหายต่อเกษตรกร 537 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 521 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.93 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ส่งผลต่อเกษตรกร 21,625 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย และตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งเตรียมเสนอโครงการหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน