เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์บางกอกใหญ่ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2566” ณ วัดหงส์รัตนารามฯ 12-16 เมษายนนี้

พระครูสถิตรัตนพงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงาน “สงกรานต์บางอกใหญ่ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2566” จัดระหว่าง วันที่ 12-16 เมษายน 2566 ณวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

พร้อมด้วยนายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ /ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน, นาวาเอก (พิเศษ) สมชัย บุญจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ /รองประธานคณะกรรมการจัดงาน, นายสุเมธ ชัยทองวงศ์วัฒนา รองประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่, ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และอาจารย์กฤษฎา จุลชาต ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

IMG 2284

สำหรับงาน “สงกรานต์บางกอกใหญ่ ไร้แอลกอฮอล์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ สืบสาน ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่า ดีงาม ในท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ โดยคงแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ไว้ ซึ่งปีนี้เป็นการแสดงออกในแนวคิด Soft Power 

โดยอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน อันประกอบด้วย ภาครัฐ สถานศึกษาในเขตบางกอกใหญ่และใกล้เคียง วัด ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความสามัคคีและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีงามในสถาบัน ครอบครัว และให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี 4 กิจกรรมในวันงาน

IMG 2287

กำหนดการงานสงกรานต์ มีดังนี้

วันที่ 12 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสิ่งศักดิ์ภายในวัด

10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ /ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ทั้งพระอาราม

14.00 น. ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญและพระศักดิ์สิทธิ์ 13 วัด

18.00 น. พิธีเปิดงานสงกรานต์บางกอกใหญ่ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2566

19.00 น. การแสดงลำตัด โดยคณะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรอุดมศึกษา

วันที่ 13 เมษายน 2566

เวลา 08.00 น. ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของ 13 วัด

18.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรม

วันที่ 15 เมษายน 2566

เวลา 14.00 น. การแสดงพระธรรมเทศนา

15.00 น. พิธีสวดมาติกา – บังสุกุลรวมญาติ

16 .00 น. พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

18.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรม

จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงาน “สงกรานต์บางกอกใหญ่ ไร้แอลกอฮอล์ประจำปี 2566” เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และยังมีร้านค้าของประชาชนในชุมชนเขตบางกอกใหญ่ให้ได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์กันอีกด้วย

IMG 2288
IMG 2282