จากทุเรียนกลายพันธุ์…สู่ ’ทุเรียนพันธุ์หลงพญา’ พันธุ์ใหม่แห่งเมืองจันทบูร

ทุเรียนพันธุ์หลงพญา พันธุ์ใหม่ของ จ.จันทบุรี รสชาติหวาน มัน หอม ครีม ละลายในปาก เนื้อเยอะเมล็ดเล็กถึงลีบ (ทุเรียนพันธุ์ใหม่ที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

IMG 2761

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรภร เลิศวงค์

ที่อยู่ เลขที่ 44/6 ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

IMG 2760

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ทุเรียนพันธุ์หลงพญาเป็นทุเรียนที่ได้มาจากเมล็ดทุเรียนพันธุ์กระดุมที่ได้ถูกรับประทานแล้วทิ้งเมล็ดไว้บริเวณบ้านของ นางสาวภัทรภร เลิศวงค์ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้งอกเองตามธรรมชาติ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2557 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ทุเรียนได้ออกดอกและติดผล นางสาวภัทรภร เลิศวงค์ ได้พบว่าเมื่อทุเรียนพันธุ์นี้สุกแก่จะมีสีเหลืองทั้งผล และเนื้อในของทุเรียนมีสีเหลืองสวย รสชาติ หวานมัน มีกลิ่นอ่อน ๆ เนื้อเยอะ เมล็ดเล็ก น้ำหนักผลประมาณ 3.5 – 5.0 กิโลกรัม จึงได้ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์มาเป็นเวลา 2 ปี 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้ขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดพันธุ์ไว้ประมาณ 38 ต้น ปีพ.ศ. 2564 ได้นำลงปลูกในสวนของ นางสาวภัทรภร เลิศวงค์ ที่ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แล้วตั้งชื่อพันธุ์ว่า หลงพญา ตามชื่อเขาพญา

IMG 2759

จุดเด่นของทุเรียนหลงพญา

✅️ เวลาสุกแก่พร้อมรับประทานลูกจะเป็นเป็นสีเหลืองทอง

✅️ น้ำหนักผลเฉลี่ยที่ไว้ลูกในปี 2565-2566 อยู่ที่ 1-3 กิโลกรัม ไว้ผลประมาณ100ลูก

✅️รสชาติหวานเจี๊ยบ มัน หอม ครีม ละลายในปาก เนื้อเยอะเมล็ดเล็กถึงลีบ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทร 085-2761004

IMG 2758
IMG 2756

ขอบคุณข้อมูล : สวท.จันทบุรี