เลขาฯมกอช.ชูยุทธศาสตร์ 3S ยกระดับความร่วมมือเทคโนฯเกษตรอัจฉริยะ ไทย-จีน

เลขาฯ มกอช.โชว์วิสัยทัศน์ นโยบายยุทธศาสตร์ 3S บนเวที ASEAN- China Digital Agriculture Forum ยันไทยพร้อมร่วมมือจีน-อาเซียน ยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกษตรอัฉริยะ 

วันที่ 26 เม.ย.66 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN- China Year of Agricultural Development and Food Security Cooperation พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ 3S ตามแนวนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรุงปักกิ่ง และ ASEAN- China Digital Agriculture Forum ณ มณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8A.481212e5549617ff188641954aa849cc1a84a04b9fd1a9ee7393352cb50e67
เวที ASEAN- China Digital Agriculture Forum

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า งานดังกล่าวฯ จัดโดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนาย Liu Guozhong รองนายกรัฐมนตรีจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นของการยกระดับความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศอาเซียนในการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารในภูมิภาค 

นอกจากนี้ นายหม่า โย่วเสียง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวถึงนโยบายการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารผ่านกลไกความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กรอบความร่วมมือ ASEAN-China และ RCEP เป็นต้น ทั้งนี้ จีนพร้อมจะยกระดับความร่วมมือด้านเกษตรอัฉริยะกับประเทศอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศอาเซียน ได้แก่ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซีย 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานเมียนมา 3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ 4. รัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงกัมพูชา 5. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป. ลาว 6. ปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ 7. เอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 8. เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 9. อธิบดีกรมดิจิตอลเพื่อการเกษตรและสถิติเวียดนาม และ 10. รองเลขาธิการอาเซียน 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. ยังได้กล่าวในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย แสดงวิสัยทัศน์และความตระหนักต่อความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของไทยว่า ไทยได้นำเสนอยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และนโยบาย 3S พร้อมทั้งผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การพัฒนาและเชื่อมต่อข้อมูล Ephyto กับ ประเทศคู่ค้า ระบบโดรนเพื่อการเกษตร ฝนเทียม และระบบการระบุพิกัด GPS เพื่อการเกษตร เป็นต้น 

“ไทยพร้อมร่วมมือกับประเทศจีนและประเทศอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกษตรอัฉริยะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก” เลขาฯ มกอช. กล่าว