ไม่หยุดเรียนรู้…ผู้สูงอายุอบรมด้านเกษตรกับทหาร พล.1 รอ.โครงการโคก หนอง นา @สะพานน้ำ จ.ลพบุรี 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี พาผู้สูงอายุศึกษาดูงาน โคก หนอง นา @สะพานน้ำ 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยกองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 31รักษาพระองค์ ได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการเกษตร พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จิตอาสาพระราชทาน แนะนำหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือน ให้กับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ณ พื้นที่ศึกษาการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ โคกหนอง นา @สะพานน้ำ  

58A097C6 C8D0 47A8 9151 397B3AA218B7

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาดูงานมีจำนวน 54 คน และได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรหลายอย่าง ทั้งการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ ,การทำปุ๋ย ,เลี้ยงสัตว์โดยวิธีธรรมชาติ  โดยเป็นการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และยังให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว ในแปลงปลูก

CBFF322A 5572 4893 9948 13FA74A57E96

โดยกิจกรรมเหล่านี้ ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสร้างสายสัมพันธ์อันดีให้กับหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

BF8E8EB5 12E8 4512 AF58 2B09C1E96E66