นิวซีแลนด์พบ ‘นกเฉพาะถิ่น’ สูญพันธุ์เกือบ 1 ใน 3 หลังมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารนิเวศวิทยานิวซีแลนด์ในวันศุกร์ (11 พ.ย.) พบว่านกเฉพาะถิ่นของนิวซีแลนด์สูญพันธุ์แล้วเกือบ 1 ใน 3 ขณะกลุ่มสัตว์บกทั่วโลก เผชิญอัตราการสูญพันธุ์สูงขึ้นหลังการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

ผลการศึกษาอ้างอิงการประมาณการล่าสุด พบนกเฉพาะถิ่นสูญพันธุ์แล้ว 56 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 171 สายพันธุ์ ที่ผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานในนิวซีแลนด์ โดยการประมาณการครั้งนี้ครอบคลุมหมู่เกาะแชทัมและหมู่เกาะนอกชายฝั่งอื่นๆ

ผลการศึกษาชี้ว่าอัตราการสูญพันธุ์ในระดับภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยเกาะนอร์ธพบการสูญพันธุ์ของนกร้อยละ 50 ขณะเกาะนอกชายฝั่งที่มีกิจกรรมของมนุษย์เพียงเล็กน้อยพบการสูญพันธุ์เพียงร้อยละ 14.5

หากมองในภาพรวม แผ่นดินใหญ่ของนิวซีแลนด์และเกาะนอกชายฝั่งพบการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์นกแล้วร้อยละ 30.9 โดยอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.8 เมื่อนับรวมนกเฉพาะถิ่นในหมู่เกาะแชทัม

A4B4A8F7 68B3 4199 8697 79C281E2D5BC

เจมี วูด หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด กล่าวว่าอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์เฉพาะถิ่นหลังการตั้งถิ่นฐานเป็นข้อมูลที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างและช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพล่าสุดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

วูดเผยว่าการประมาณการอัตราการสูญพันธุ์อาจมีความแตกต่างกันในระดับสูง ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนั้นๆ การกำหนดกลุ่มรายชื่อสัตว์เฉพาะถิ่น ความครบถ้วนของข้อมูลฟอสซิล และขอบข่ายอนุกรมวิธาน

ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวเป็นการประมาณการล่าสุดเกี่ยวกับอัตราการสูญพันธุ์หลังการตั้งถิ่นฐานของนกเฉพาะถิ่นในนิวซีแลนด์ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการรวบรวมสายพันธุ์นกที่สูญพันธุ์ไปเมื่อไม่นานนี้ พร้อมการทบทวนอนุกรมวิธานครั้งล่าสุดและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

A14F1C59 DA50 48F1 B8A9 D6E8B9765127

 ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : สำนักข่าวซินหัว (XinhuaThai)