เริ่มแล้ว “บางระกำโมเดล” ปรับปฏิทินเพาะปลูก เร่งปลูก เร่งเก็บเกี่ยว เลี่ยงน้ำท่วม

581892

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ และแผนเพิ่มพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล (ส่วนขยาย) เพื่อรองรับน้ำในช่วงวิกฤตของแม่น้ำยม พร้อมลงพื้นที่ติดตามการรับน้ำเข้าระบบชลประทาน บริเวณคลองส่งน้ำ YN-1 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และคลองส่งน้ำ YN-2/1 อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

581896

ด้าน นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ก้าวสู่ปีที่ 8 แห่งความสำเร็จของ “โครงการบางระกำโมเดล” ที่กรมชลประทานได้ปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ให้เร็วขึ้นกว่าปกติ โดยให้เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวนาปีและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาถึง เพื่อลดความเสี่ยงนาข้าวเสียหาย ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ กรมชลประทาน จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำเป็นแก้มลิงธรรมชาติ รองรับปริมาณน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

581893

ทางด้าน นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ กรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำไว้ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายรวม 265,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ อ.เมือง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 และให้เกษตรกรได้เริ่มเพาะปลูกได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2567 นี้

581894
581895
581897
581898
581899
581900
581901