แล้งนี้มีรายได้ กรมชลฯ หนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อย สร้างรายได้เสริมหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 ได้สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ของโครงการฯ หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่าง “ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9” ซึ่งเป็นพืชทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว เนื่องจากใช้น้ำน้อย อายุเก็บเกี่ยวสั้น และรายได้ดี โดยพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนน้ำจากกรมชลประทาน อาทิ 1) บ้านหนองโน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ 2) บ้านดงน้อย ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ  และ 3) บ้านจำปา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง

ภาพชป

ปัจจุบันถั่วลิสงสามารถเก็บเกี่ยวและจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละประมาณ 40 บาท ช่วยให้เกษตรกรที่หันมาปลูกถั่วลิสง มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์