กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมทำ MOU “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร” ร่วมกับ 9 หน่วยงานภาคี

กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานภาคีรวม 9 ฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมด้านการเกษตรและการตลาดระหว่างกัน

opabo

20 ก.ย. 2023

สวก. ยกระดับอาหารเมืองเพชร (Creative City of Gastronomy)เน้น Soft power หนุนท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย

สวก. ยกระดับอาหารเมืองเพชร (Creative City of Gastronomy)เน้น Soft power หนุนท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน

opabo

8 ก.ย. 2023

กรมประมงจัดประชุม 7 GLM รวมนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่าง 2 ประเทศ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย จัดการประชุมระหว่างประเทศ Group Leaders Meeting of Thai Fish Project ครั้งที่ 7 (7 GLM) รวมนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่าง 2 ประเทศ

opabo

29 ก.ค. 2023

วช.หนุน มทร.ศรีวิชัย เสริมงานวิจัย “ธนาคารปูม้า” เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ เพิ่มทางรอดปูม้าไทยคืนสู่ท้องทะเล

วช.หนุน มทร.ศรีวิชัย เสริมงานวิจัย “ธนาคารปูม้า” เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่

opabo

15 ก.ค. 2023

กรมประมงจับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านประมงของญี่ปุ่น หนุนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทย

กรมประมงและมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือทางวิชาการด้านการประมง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต

opabo

17 มิ.ย. 2023

วช.นำงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วช.นำงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งมอบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและส่งมอบกล้าพันธุ์แอสเตอร์ปลอดเชื้อ และชุดเร่งการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง แก่วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเหมืองแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยในการผลิตปุ๋ย

opabo

13 มิ.ย. 2023

กรมการข้าว จับมือ จุฬาฯ ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

nantnaphat

27 มี.ค. 2023

ศึกษาพบแหล่งอาหาร’ซีลีเนียมสูง’อาจช่วยบรรเทา’โรคอัลไซเมอร์’

สถาบันจุลชีววิทยา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์กว่างตง เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยจีนได้นำเสนอข้อพิสูจน์ที่ว่าอาหารและส่วนผสมที่อุดมด้วยซีลีเนียม สามารถช่วยทำให้โรคอัลไซเมอร์ (AD) ดีขึ้นได้

nantnaphat

14 ก.พ. 2023

วิจัยพบคนนับล้านในเอเชีย-เทือกเขาแอนดีส เสี่ยงเผชิญ ‘น้ำท่วม’ ทะลักจากทะเลสาบธารน้ำแข็ง

ผลการวิจัยจากคณะนักวิจัยนิวซีแลนด์และนานาชาติที่เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ (Nature) ระบุว่ามวลน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งซึ่งหดตัวลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น สามารถสะสมจนเกิดเป็นทะเลสาบบริเวณใกล้เคียง และทำให้ประชาชนบนภูเขาสูงราว 15 ล้านคน เสี่ยงเผชิญน้ำท่วมทะลักจากทะเลสาบธารน้ำแข็ง(GLOF) ได้

nantnaphat

9 ก.พ. 2023

ศึกษาพบ ‘เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล’ เชื่อมโยงอาการผมร่วงในหมู่ชายหนุ่ม

ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิงหัวของจีน ค้นพบความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงกับอาการผมร่วงในหมู่ชายหนุ่ม

nantnaphat

4 ก.พ. 2023

กรมวิชาการเกษตรเร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะผลิตสับปะรดผลสด

ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตสับปะรดผลสด” 

nantnaphat

18 ม.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตรขับเคลื่อนต่อยอดผลงานวิจัย สู่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 เพื่อศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ สำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเอง และพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้เป็นศูนย์ให้บริการในด้านเทคนิคและวิชาการครบวงจร เพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน “สร้างน้ำเพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง”

nantnaphat

18 ม.ค. 2023
1 2 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า