ปลัดเกษตรฯ นำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นแห่งแรก เผยเตรียมนำข้อเท็จจริงเร่งสางปัญหานมทั้งระบบ

ปลัดเกษตรฯ นำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นแห่งแรก เร่งสางปัญหานมทั้งระบบ

opabo

28 มี.ค. 2024

opabo

22 มี.ค. 2024

กรมการข้าวร่วมมือภาคเอกชนมุ่งนำเทคโนโลยีสนับสนุนสินค้าข้าวทั้งระบบ เพิ่มรายได้แก่ชาวนาไทย

กรมการข้าวร่วมมือกับภาคเอกชน มุ่งนำเทคโนโลยีสนับสนุนสินค้าข้าวทั้งระบบ สามารถบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าข้าวได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มรายได้แก่ชาวนาไทย

opabo

19 ก.พ. 2024

opabo

13 มี.ค. 2023