นายกฯ ปลื้ม NASA เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไทย พิจารณาให้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศ

นายกฯ ยินดี NASA เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อไก่ของไทย พิจารณาให้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศสร้างความภาคภูมิใจให้สินค้าไทย สู่นวัตกรรมอาหารระดับอวกาศ

nantnaphat

21 ก.ค. 2023

ยกระดับ “เห็ดแครง” พืชท้องถิ่นปักษ์ใต้ สู่โต๊ะอาหารทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์

กระแสการบริโภคโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ หรือโปรตีนจากพืช (Plant Based) เริ่มเติบโตต่อเนื่อง หลังจากที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม..และขณะนี้มีการยกระดับ “เห็ดแครง” พืชท้องถิ่นปักษ์ใต้ สู่โต๊ะอาหารทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้ว

opabo

9 พ.ค. 2023

สธ.ออกประกาศ 3 ฉบับ ปรับปรุงข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อาหารมีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง สารสกัด CBD มีผลบังคับวันนี้

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหาร พ.ศ.2522 รวม3 ฉบับเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) เป็นส่วนประกอบ โดยทั้ง 3 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65 และมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ หรือตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

opabo

22 ต.ค. 2022