กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรได้รับแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานจิตอาสา

opabo

17 ส.ค. 2023

ก.เกษตรฯ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพ”อาสาสมัครเกษตร”เสริมทัพการทำงานทั่วประเทศ

ก.เกษตรฯ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร เสริมทัพการทำงานแบบมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

nantnaphat

7 ก.ค. 2022

หนุน กอม.สร้างเครือข่ายเกษตรระดับชุมชน

ก.เกษตรฯ หนุนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญให้บริการและเข้าถึงเกษตรกร พร้อมให้กำลังใจเชิดชูเกียรติผลงานส่งเสริมการเกษตรและการอุทิศตนสู้ภัยโควิดในชุมชน

nantnaphat

27 เม.ย. 2022