ฟาร์มควายงามเมืองพิจิตร หอบเงิน 5 ล้าน ซื้อ ‘เพชรทองแท้’ ควายพ่อพันธุ์ดีจากเมืองอุทัยธานี ไปเป็นพ่อพันธุ์

นายสมควร ทัดทรง เจ้าของกิจการสีน้ำฟาร์มควายสวยเมืองชาละวัน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นำเงินจำนวน 5 ล้าน ไปซื้อควายพันธุ์ดีชื่อ “เพชรทองแท้” ซึ่งเป็นควายที่มีลักษณะดีวัย 22 เดือน จากฟาร์มควายงาม จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นฟาร์มของ นายณรงค์ สงวนวงค์ หรือ“ผู้ใหญ่แคท” ผู้คว่ำหวอดในวงการควายงามคนสำคัญของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงควาย

nantnaphat

10 ก.ย. 2023

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ติดตามความก้าวหน้า โครงการทดสอบสายพันธุ์กัญชา ที่เหมาะสมสำหรับปลูกในโรงเรือนไม่ควบคุมอุณหภูมิและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงอุทัยธานี ติดตามความก้าวหน้า โครงการทดสอบสายพันธุ์กัญชา ที่เหมาะสมสำหรับปลูกในโรงเรือนไม่ควบคุมอุณหภูมิและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยปัจจุบัน จ. อุทัยธานีมีแปลงกัญชาได้รับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ 12 ไร่

opabo

7 ส.ค. 2023

พด.ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน

กรมพัฒนาที่ดิน.ลุยแก่นมะกรูด อุทัยธานี แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ดินที่มีความลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร

opabo

21 ก.ค. 2023

โครงการชลประทานอุทัยธานีแจ้งประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว เตรียมรับมือภาวะน้ำล้นอ่างฯในระยะ 1-2 วันนี้

นายสงกรานต์ ชะลอศรีทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี แจ้งว่าจากสถานการณ์พายุโนรูและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้ จ.อุทัยธานีมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

nantnaphat

3 ต.ค. 2022

ความสำเร็จการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน ‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’

“แมลง” หลายชนิดในประเทศไทย เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูง จนขึ้นชื่อว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ด เมื่อหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร ขณะที่จำนวนประชากรโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆจากปัจจุบันประชากรโลกอยู่ที่ 7,700 ล้านคน The World Population Prospects 2019 คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคนในปี 2050 และ อาจเพิ่มเป็น 11,000 ล้านคนในปี 2,100 จึงกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การขาดแคลนอาหารรุนแรงขึ้น 

nantnaphat

21 ก.ย. 2022

‘อนุทิน-มนัญญา’เปิดงาน”มหัศจรรย์กัญชา”เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกร 

‘อนุทิน-มนัญญา’ เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ผนึกความร่วมมือ หนุนเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูก ดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง เพื่อให้ได้ต้นกัญชาที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกษตรกร

nantnaphat

6 ส.ค. 2022

‘รมช.มนัญญา’เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ.อุทัยธานี  

‘รมช.มนัญญา’ ลั่นฆ้องเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จ.อุทัยธานี บูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหา

nantnaphat

3 ส.ค. 2022

มนัญญา ลงพื้นที่ประชุมเตรียมจัดงาน”ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์” อุทัยธานี

รมช. เกษตรฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมจัดงาน”ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์” จังหวัดอุทัยธานี

opabo

24 มิ.ย. 2022