เริ่มแล้ว “บางระกำโมเดล” ปรับปฏิทินเพาะปลูก เร่งปลูก เร่งเก็บเกี่ยว เลี่ยงน้ำท่วม

เริ่มแล้ว “บางระกำโมเดล” ปรับปฏิทินเพาะปลูก เร่งปลูก เร่งเก็บเกี่ยว เลี่ยงน้ำท่วม โดยให้เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวนาปีและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาถึง เพื่อลดความเสี่ยงนาข้าวเสียหาย ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ กรมชลประทาน จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำเป็นแก้มลิงธรรมชาติ รองรับปริมาณน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

opabo

16 มี.ค. 2024

นาข้าวลูกผสมในเสฉวน เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูเดียว สูงถึง 1,251.5 กก./หมู่ (0.42 ไร่)

โครงการสาธิตข้าวลูกผสมในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ประกาศความสำเร็จของการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูเดียวสูงถึง 1,251.5 กิโลกรัมต่อหมู่ (ราว 0.42 ไร่) หลังจากคณะผู้เชี่ยวชาญดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

opabo

16 ต.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนอุดหนุนทุเรียนใต้คุณภาพ ดีเดย์เก็บเกี่ยวหมอนทองชุมพร 10 มิ.ย. นี้

ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นฤดูกาลที่ทุเรียนใต้ให้ผลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรชวนอุดหนุนทุเรียนใต้คุณภาพ ดีเดย์เก็บเกี่ยวหมอนทองชุมพร 10 มิ.ย. นี้

opabo

9 มิ.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ ดูแลสวน “ทุเรียนและสวนมังคุด” หลังการเก็บเกี่ยว

ปัจจุบันสถานการณ์เก็บเกี่ยวไม้ผลภาคตะวันออก โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจหลัก 4 ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง กว่าร้อยละ 74 ของผลผลิตคาดการณ์ ปี 2566 ได้ถูกเก็บเกี่ยวแล้ว 

nantnaphat

1 มิ.ย. 2023

สศท.11 เกาะติดสถานการณ์ ‘ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา’ รุ่น 2 จ.อุบลราชธานี แหล่งผลิตอันดับ 1 ภาคอีสาน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวปลาย มี.ค. นี้

‘ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา’ จ.อุบลราชธานี แหล่งผลิตอันดับ 1 ภาคอีสาน พบเนื้อที่และผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น เริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวปลาย มี.ค. นี้

opabo

21 มี.ค. 2023

“บางระกำโมเดล” สานต่อความสำเร็จ 7 ปีต่อเนื่อง

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าโครงการบางระกำโมเดล อย่างต่อเนื่อง หลังผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่มีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้โดยผลผลิตไม่เสียหาย สามารถสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างมั่นคง

opabo

19 มี.ค. 2023

เตือนสวนองุ่นติดผล ให้ระวัง 2 โรครุม

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น เฝ้าระวังสวนองุ่นในช่วงที่มีฝนตก สลับกับมีอากาศร้อน ให้สังเกตการระบาดของโรคผลเน่าและโรคใบจุด มักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นติดผลจนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

opabo

18 มี.ค. 2023

ชมภาพ’เกษตรกรแคเมอรูน’เก็บเกี่ยว‘พริกไทยขาวเพนจา’ 

เกษตรกรแคเมอรูนในภูมิภาคลิตโตรัล กำลังเก็บเกี่ยวและจัดเตรียมพริกไทยขาวเพนจา (Penja white pepper) สินค้าเกษตรขึ้นชื่อระดับโลก ซึ่งเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวในปัจจุบัน 

nantnaphat

19 ม.ค. 2023

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งเป็นไปตามแผนปี 65/66 ปัจจุบันจัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้ว 7,594 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28% ของแผนฯ คาดเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตามแผน

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งพื้นที่ตอนบนเป็นไปตามแผนปี 65/66 คาดเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตามที่กำหนด พร้อมเฝ้าระวังฝนเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้สัปดาห์หน้า

opabo

6 ม.ค. 2023

เตือนชาวนาช่วงนี้ยังมีฝนอาจกระทบเก็บเกี่ยว

รัฐบาลเตือนชาวนา ช่วงนี้ยังมีฝนตกเป็นวงกว้าง ทั้งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจกระทบเก็บเกี่ยว แนะติดตามประกาศกรมอุตุฯอย่างใกล้ชิดหาวิธีป้องกันและดูแลคุณภาพข้าว

opabo

27 พ.ย. 2022