เก็บ-สูบ ชป.ลุยเก็บผักตบ – ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ ปชช.

เก็บ-สูบ กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

opabo

4 เม.ย. 2024

ชป. เดินหน้าไม่หยุด เก็บผักตบชวาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายพื้นที่

กรมชลประทาน ยกทัพเครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมกำลังคนลุยกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ตัดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืช หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

opabo

29 มี.ค. 2024

ชป. ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จ.นครศรีธรรมราช

ชป. ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จ.นครศรีธรรมราช โดยแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือข้าวนาปี (หลังน้ำลด) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเมือง กรมชลประทาน ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหัวไทร 6 เครื่อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 เครื่อง และจะติดตั้งเพิ่มเติมให้เสร็จตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด 51 เครื่อง ภายใน 1 สัปดาห์นี้

opabo

10 มี.ค. 2024

ชป.ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง แม้สถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย

กรมชลประทาน ลุยติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในหลายพื้นที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

opabo

25 ต.ค. 2023

“เซฟโซนของประชาชน คือที่ ๆ ปลอดภัย” ชป.ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง หลังสถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย

“เซฟโซนของประชาชน คือที่ ๆ ปลอดภัย” กรมชลประทาน ระดมติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลัง เร่งระบายน้ำท่วมขัง หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว

opabo

20 ต.ค. 2023

คิดจะพัก…คิดถึงประชาชน กรมชลฯ ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องหลายพื้นที่

“ไม่คิดพัก หากประชาชนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ” กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลัง เร่งระบายน้ำท่วมขัง หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว

opabo

17 ต.ค. 2023

กรมชลประทาน ยันไม่คิดหยุดระดมสรรพกำลังช่วยประชาชน จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะปกติ

กรมชลประทาน ระดมติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขัง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ยันไม่คิดหยุดระดมสรรพกำลังช่วยประชาชน

opabo

13 ต.ค. 2023

ชป.จัดเต็ม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชน

กรมชลประทาน จัดเต็มติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

opabo

11 ต.ค. 2023

กรมชลประทานลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รับมือน้ำหลากต่อเนื่อง หลังมีฝนตกลงมาเพิ่ม

กรมชลประทาน ลุยติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ หลังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งระบายน้ำจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

opabo

11 ต.ค. 2023

กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จับตาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรมชลประทาน เดินหน้าติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ระบบสื่อสารสำรอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือประชาชน หลังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งระบายน้ำ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด

opabo

9 ต.ค. 2023

กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่

กรมชลประทาน เดินหน้าติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ หลังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

opabo

5 ต.ค. 2023

กรมชลประทานลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และกำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ

กรมชลประทานลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ

opabo

25 ส.ค. 2023
1 2 3