อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดประชุม PDPA FOR DLD ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้บุคลากรด้านสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

opabo

9 มิ.ย. 2024

จีนเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด่านโลจิสติกส์ ช่วยคงความสดของผลไม้นำเข้า 

จีนเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด่านโลจิสติกส์ เพื่อช่วยคงความสดของผลไม้นำเข้า ก่อนออกสู่ท้องตลาดในช่วงฤดูร้อน

nantnaphat

8 มิ.ย. 2022