ครม.อนุมัติงบกลางวงเงิน 107.24 ล้านบาท ให้กระทรวงพาณิชย์เบิกจ่ายสำหรับโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม

ครม.อนุมัติงบกลางวงเงิน 107.24 ล้านบาท ให้กระทรวงพาณิชย์เบิกจ่ายสำหรับโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม และให้เสนอ กกต. เห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169(3) ก่อน

opabo

5 ก.ค. 2023

ราชกิจจาฯประกาศระเบียบใหม่ ก.มหาดไทย เปิดทางให้อปท.เบิกจ่ายงบประมาณใช้จ่ายช่วยประชาชนเร่งด่วน

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ ฉบับที่ 3 ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเพิ่มเติม กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน มีผลบังคับใช้ทันทีวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้

nantnaphat

12 ต.ค. 2022