กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างความยั่งยืนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ ผ่านกลไกการทำงานในพื้นที่ ดูแลจัดการสวนอย่างถูกวิธี ป้องกันโรค – แมลง ระยะยาว

กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างความยั่งยืนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ ผ่านกลไกการทำงานในพื้นที่ แนะนำดูแลจัดการสวนอย่างถูกวิธี ป้องกันโรค – แมลง ระยะยาวโดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 358,544 ไร่ มากที่สุดในประเทศไทย

opabo

27 ก.พ. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเกษตรกร ระวังโรค-แมลง ติดไปกับท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

ขณะนี้อยู่ในช่วงปลูกมันสำปะหลังปลายฝน กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงที่ติดไปกับท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

opabo

5 พ.ย. 2023

อีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจ..นักวิจัย มก. ชวน Download หนังสือคู่มือแนวทางการเลี้ยงหนอนไม้ไผ่ในไทย

อีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การศึกษาหนอนไม้ไผ่ นับเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา และถือเป็นคนแรกอีกด้วยที่ค้นพบว่าหนอนไม้ไผ่คือแมลงชนิดอะไร     

opabo

24 ต.ค. 2023

เตือนชาวสวนมะม่วง ระวัง แมลงบุกสวนและลมกรรโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง

สภาพอากาศร้อนจัดมีฝนและมีลมกรรโชกแรง กรมวิชาการเกษตรเตือนชาวสวนมะม่วง เฝ้าระวัง โรคแอนแทรคโนส แมลงวันผลไม้ และมะม่วงหล่นก่อนเก็บเกี่ยวหรือต้นโค่นล้มจากพายุฤดูร้อน

opabo

20 พ.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่สมัครหลักสูตร“แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ 2,500 รายพร้อมเริ่มเรียนวันแรก 7 มีนาคม นี้

​นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 

nantnaphat

18 ก.พ. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครผู้สนใจ เรียนรู้ด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตร “แมลงพารวย”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ คือบทบาทภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 

nantnaphat

12 ม.ค. 2023

ส.ป.ก.ชู‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

ส.ป.ก.ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 1.1 เกษตรสร้างมูลค่า ประเด็นที่ 1.2 สื่อสารสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (Content PR) : โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน : การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเพื่อพัฒนาและต่อยอด ประเด็นที่ 1.3 เกษตรชีวภาพ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การส่งเสริมและอนุรักษ์การเกษตรแบบยั่งยืน  

nantnaphat

13 ก.ย. 2022

เกษตรเดินหน้านโยบายฮับแมลงโลกเจาะตลาด 3 หมื่นล้าน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นฮับแมลงโลกโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนฟาร์มจิ้งหรีด และอุตสาหกรรมอาหารใหม่ (Novel Food)ในการเจาะตลาดโลก 3 หมื่นล้าน โดยจิ้งหรีดและแมลงอีกหลายชนิดเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจและเป็นโปรตีนทางเลือกที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศและเกษตรกรของไทย 

nantnaphat

13 ก.ย. 2022

เปิดทิศทางตลาด”โปรตีนแมลงไทยสู่ออสเตรเลีย”ยังมีหวัง แต่ต้องเร่งพัฒนาอัตลักษณ์-มาตรฐานสินค้า 

“ผู้ประกอบการไทย ก็ต้องศึกษาข้อมูลความชอบของคนออสเตรเลียก่อน เพราะส่วนใหญ่ไม่กินโปรตีนจากแมลง แบบเห็นเป็นตัวๆเหมือนเมืองไทย ดังนั้นต้องเน้นสินค้าที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วและพัฒนาสินค้าให้มีแพคเกจจิ้งที่ทันสมัย เพราะภาพลักษณ์สินค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเห็นเป็นอันดับแรก เพื่อให้คนออสเตรเลียเปิดใจหันมากินมากขึ้น”

nantnaphat

29 ก.ค. 2022

“แมลง”อาหารทางเลือกใหม่.. “ฟาร์มจิ้งหรีดไทย”สู่สากลด้วยมาตรฐาน GAP

“แมลง”เป็นอาหารทางเลือกใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้เป็นอาหารทดแทนโปรตีนจากสัตว์ใหญ่ได้ดี ไทยยังส่งออกน้อย เป็นโอกาสของเรา

opabo

4 ก.ค. 2022

“พาณิชย์”ชี้เป้าส่งออก “แมลง-โปรตีนจากแมลง-อาหารจากแมลง” เจาะตลาดสหรัฐฯ

กระทรวงพาณิชย์ชี้เป้าส่งออก “แมลง-โปรตีนจากแมลง-อาหารจากแมลง” เจาะตลาดสหรัฐฯ รับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

opabo

1 มิ.ย. 2022

กำจัด “เพลี้ยไฟ” ในทุเรียน ยังไง… ให้อยู่หมัด

ช่วงนี้บ้านเราเข้าสู่ฤดู “ทุเรียน” ออกดอกออกผล สร้างรายได้ให้กับ “ชาวสวนทุเรียน” อย่างงาม แต่สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนและฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือน “ผู้ปลูกทุเรียน” ในระยะ ออกดอก ติดผล รับมือ “เพลี้ยไฟพริก “ศัตรูสำคัญของ”ทุเรียน” มีวิธีกำจัดอย่างไรให้ได้ผลชงัด

opabo

4 พ.ค. 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า