สมาชิกสหกรณ์นิคมพนม จำกัด รวมกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPOมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบชุมชน ขายผลผลิตได้ราคาสูง สร้างรายได้มั่นคง

สมาชิกสหกรณ์นิคมพนม จำกัด สุราษฎร์ธานี รวมกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPO “Roundtable on Sustainable Palm Oil” สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก มุ่งขยายผลความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

opabo

13 ก.ค. 2023

เกษตรฯ ถก RSPO เร่งเพิ่มรายได้ชาวสวน-บริหารปาล์มน้ำมัน 

กระทรวงเกษตรฯ หารือ RSPO จับมือทุกภาคส่วน เดินหน้าเพิ่มรายได้ชาวสวนและยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

nantnaphat

2 มิ.ย. 2022