ชม มิลลิ ไอเดีย “Soft Power” พาณิชย์พร้อมหนุน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวขอชื่นชมทีมงานศิลปินเดี่ยวชาวไทย มิลลิ (MILLI) กับการแสดงบนเวที Coachella 2022 ที่นำ “ข้าวเหนียวมะม่วง” อาหารว่างคนไทยและเป็น 1ใน 50 เมนูขนมหวานที่ดีที่สุดของโลกเป็น “Soft Power Content” บนเวทีคอนเสิร์ต ถือเป็นไอเดียที่ดีและน่าชื่นชม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุน Creative Economy

โดยปี 2565 นโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปีคือการส่งเสริมและเชื่อมตลาดด้านนี้โดยเน้น “Soft Power” และยินดีหากทีมนี้จะให้กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมสนับสนุน

S 81814809

นางมัลลิกา กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายกับกระทรวงพาณิชย์ด้าน “Soft Power” ว่ากระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริม “Soft Power” เพื่อที่จะทำให้ “Soft Power” ของไทยไปผงาดในตลาดโลก

ประเทศไทยมีจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยเฉพาะ “อาหารไทย”เป็นที่เลื่องลือและยอมรับไปทั่วโลก

และสิ่งที่มีความคุณค่ามากที่สุด คือ ความเป็นไทย ที่ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้ ซึ่งนำไปขายได้ในทุกเรื่อง ทั้งในด้านการผลิตที่ละเอียดลออ งดงามและมีความรับผิดชอบ ในภาคบริการการท่องเที่ยวที่ไม่มีใครสู้เราได้ในโลก ซึ่งทั้งหมดนี้จะไปสู่โลกได้อย่างไร เราก็ทำมาเป็นลำดับและทำเป็นระบบชัดเจน มีกลไกรับผิดชอบยิ่งขึ้น

โดยในปี 2565 ซึ่งได้มอบหมายให้ดำเนินยุทธศาสตร์ “Soft Power” ทำกิจกรรม ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมแรกของปี 65 คือ การผลักดัน “Soft Power” ผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ในโครงการ Content Pitching เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งผู้เจรจาจากบริษัทฝั่งไทยสามารถสร้างรายได้รวมกว่า 815 ล้าน นับเป็นครั้งแรกในการดึงผู้ให้บริการสตรีมมิ่งความบันเทิงชื่อดังอย่าง Netflix, WeTV, iQiyi และ VIU เจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทย 15 บริษัท

ปีนี้ 2565 ให้มุ่งเน้นการส่งเสริม “Soft Power” ให้ไทยให้ผงาดได้ในตลาดโลก โดยได้มีการส่งเสริม และสร้างเครือข่าย ขยายโอกาสเผยแพร่ผลงานดังกล่าวสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น

นอกจากจะเป็นการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม แหล่งวิถีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วย

อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถประสานงานที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ที่ 02-507-8449 หรือสายด่วน 1169 https://ditp.go.th

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่าสถานการณ์การส่งออกข้าวเหนียวปี 2564 มีปริมาณ 150,570 ตัน มูลค่า 3,108.40 ล้านบาท ลดลง 25.73% จากปี 63 และปี 2565 (ม.ค.- ก.พ. 65) มีปริมาณ 29,312 ตัน มูลค่ารวม 594.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.98 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 64 มีตลาดส่งออกหลัก คือ จีน สหรัฐอเมริกา ลาว เวียดนาม และญี่ปุ่น

และสถานการณ์การส่งออก “มะม่วงสด” ปี 2564 ไทยส่งออกมะม่วงรวม 4,440.30 ล้านบาท แบ่งเป็น มะม่วงสด มูลค่า 2,934.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.25 % จากปี 63 และมะม่วงกระป๋องมูลค่า 1,505.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.12% จากปี 63

และปี 2565 (ม.ค. – ก.พ. 65) มีปริมาณ 10,398 ตัน มูลค่ารวม 403.51 ล้านบาท แบ่งเป็นมะม่วงสด มูลค่า 177.96 ล้านบาท ลดลง 38.13 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี 64 และมะม่วงกระป๋องมูลค่า 225.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.78 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี 64

โดยมีประเทศ 10 อันดับแรกที่เป็นตลาดส่งออก “มะม่วงสด”สำคัญของไทย ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เมียนมา ลาว สิงคโปร์ รัสเซีย เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน ตามลำดับ