กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงความคืบหน้า กรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โวย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ปิดกั้นการประชุมซักฟอก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงกรณี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ โวย คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ปิดกั้นการประชุมซักฟอกทุจริตสหกรณ์ฯ

opabo

13 พ.ย. 2023

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 5

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 5 หารือถึงแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ด้านการเกษตร (5-Year Plan of LMC Agricultural Cooperation (2023-2027) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงและจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร

opabo

15 มิ.ย. 2023

ก.เกษตรฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “การพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน” เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม Food and agriculture stocktaking moment ระดับรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้

ก.เกษตรฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “การพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน”เพื่อเตรียมพร้อมประชุมระดับรัฐมนตรีเดือนกรกฎาคมนี้

opabo

30 พ.ค. 2023

กยท. นำทีมนักวิจัย เสนอผลงานวิชาการ ในเวที IRRDB ณ มาเลเซีย -ไทยพร้อมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ปลายปี 2023

กยท. นำทีมนักวิจัย เสนอผลงานวิชาการ ในเวที IRRDB ณ มาเลเซีย -ไทยพร้อมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ปลายปี 2023

opabo

24 ก.พ. 2023