กรมชลประทานจับมือ กฟผ.-จังหวัดขอนแก่น รับมือเอลนีโญเมืองหมอแคน ด้านนายกฯและคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดขอนแก่น

สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ปัจจุบัน (6 ก.ย. 66) มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 296 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 16% ของความจุอ่างฯ ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากถึง 39% …กรมชลประทานจับมือ กฟผ.-จังหวัดขอนแก่น รับมือเอลนีโญเมืองหมอแคน ด้านนายกฯและคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดขอนแก่น

opabo

8 ก.ย. 2023

เกษตรกรชาวอำเภอซำสูงปลื้มมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูปลูกข้าวนาปี เมื่อเข้าร่วมโครงการต้นแบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดขอนแก่น

เกษตรกรชาว อ.ซำสูง จังหวัดขอนแก่น ปลื้มมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูปลูกข้าวนาปี หลังร่วมโครงการต้นแบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดขอนแก่น ที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมการเพาะปลูก สร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าวนาปรังกว่าเท่าตัว

opabo

14 พ.ค. 2023

ครม.อนุมัติพื้นที่ 53,726 ไร่ จ.ขอนแก่น ออกจากป่าไม้ถาวร และเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 

ครม.อนุมัติพื้นที่ 3 ตำบล ใน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 53,726 ไร่ออกจากป่าไม้ถาวร และเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี

nantnaphat

14 มี.ค. 2023

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก จ.ขอนแก่น ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ พร้อมถึงมือผู้บริโภค มี.ค. นี้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก จ.ขอนแก่น ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ ให้ผลผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดูรวม 1,000 ตัน/ปี พร้อมถึงมือผู้บริโภค มี.ค. นี้

opabo

22 ก.พ. 2023

พล.อ.ประวิตร เร่งแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเมืองขอนแก่น

บิ๊กป้อม เร่งแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเมืองขอนแก่น ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญของลำน้ำชี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และมีน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่การเกษตรได้อย่างเพียงพอ

opabo

6 ก.พ. 2023

“กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส” จ.ขอนแก่น ต้นแบบความสำเร็จ ผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ

กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส ขอนแก่น ต้นแบบความสำเร็จผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ นับเป็น
กลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการทำนาแปลงใหญ่แบบอินทรีย์

opabo

3 ม.ค. 2023

ประภัตร ลงขอนแก่น ชี้แจง โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร-รับฟังปัญหาปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อการทำเกษตรกรรม

รมช.เกษตรฯ ประภัตร ลงพื้นที่ขอนแก่น ชี้แจง “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร”และรับฟังปัญหาปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อการทำเกษตรกรรม และเพื่ออุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ

opabo

23 ธ.ค. 2022

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนเทคโนโลยี สู่กลุ่มเป้าหมายพร้อมส่งเสริมนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนก่น เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า ความพร้อม สำหรับการใช้งาน อาคารปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ซึ่งได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

nantnaphat

16 ธ.ค. 2022

เขื่อนอุบลรัตน์เกินความจุ 132% เตือน!พื้นที่เหนือเขื่อน-ท้ายเขื่อน-ลุ่มน้ำพอง-ลุ่มน้ำชี ขนย้ายของขึ้นที่สูงและพร้อมอพยพ

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ระดับน้ำในอ่างเกินความจุ 132% ระบายน้ำวันละ54 ล้าน ลบ.ม.ย้ำประชาชนพื้นที่เหนือเขื่อน-ท้ายเขื่อน-ลุ่มน้ำพอง-ลุ่มน้ำชี ขนย้ายของขึ้นที่สูงและพร้อมอพยพ

nantnaphat

11 ต.ค. 2022

ผู้ว่าฯขอนแก่นขึ้น ฮ.บินตรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์วิกฤติหนัก น้ำเกินความจุอ่าง 124% ท่วมหมู่บ้านเหนือเขื่อน

8ตุลาคม 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 6 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำพองในเขตอำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพองและเมืองขอนแก่น พบว่าน้ำพองได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง 

nantnaphat

8 ต.ค. 2022

เตือน! รับมือน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เต็มความจุ จ.ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

กรมชลประทานรับมือระดับน้ำในลำน้ำพองและแม่น้ำชี ด้านท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ มีแนวโน้มสูงขึ้น หลังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชี เนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ เกินความจุ 122% เตือน 5 จังหวัดด้านท้าย เตรียมรับน้ำท่วมสูงอีก 

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

“เขื่อนอุบลรัตน์”เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 54 ล้าน ลบ.ม. แบบขั้นบันได เตือนประชาชนริมฝั่งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด

วันที่ 5 ต.ค.2565 สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ล่าสุดเช้าวันนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างทั้งหมด 2,726.47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 112 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลอยู่ที่ 158.39 ล้าน ลบ.ม. โดยการระบายน้ำผ่านระบบสปิลเวย์อยู่ที่วันละ 35 ล้าน ลบ.ม.

nantnaphat

5 ต.ค. 2022
1 2