เก็บ-สูบ ชป.ลุยเก็บผักตบ – ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ ปชช.

เก็บ-สูบ กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

opabo

4 เม.ย. 2024

ชป. เดินหน้าไม่หยุด เก็บผักตบชวาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายพื้นที่

กรมชลประทาน ยกทัพเครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมกำลังคนลุยกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ตัดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืช หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

opabo

29 มี.ค. 2024

กรมชลประทาน ลุยเก็บผักตบชวาหลายพื้นที่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำรับมือหน้าแล้ง

กรมชลประทาน ยกทัพเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมกำลังคนลุยกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ตัดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืช หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

opabo

15 ม.ค. 2024

Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา พร้อมกัน 17 จุดทั่วประเทศ หวังพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ

Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา พร้อมกัน 17 จุดทั่วประเทศ หวังพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ และการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ

opabo

15 พ.ย. 2023

กรมชลประทาน กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ไม่คิดหยุด

กรมชลประทาน จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ลุยกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี หวังตัดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืช ลดผลกระทบประชาชน

opabo

14 พ.ย. 2023

“จัดใหญ่ จัดเต็ม” ชป. ลุยเก็บผักตบชวาหลายพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ พร้อมรับมือหน้าแล้ง

กรมชลฯลุยเก็บผักตบชวา แบบจัดใหญ่จัดเต็ม หวังเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ประชาชน

opabo

3 พ.ย. 2023

“เก็บต่อไม่รอแล้ง” กรมชลประทานลุยเก็บผักตบเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำพร้อมรับมือฤดูแล้ง

“เก็บต่อไม่รอแล้วจ้า” กรมชลประทาน ลุยกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ตัดการแพร่พันธุ์ของวัชพืช หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

opabo

27 ต.ค. 2023

กรมชลฯลุยกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ลดปัญหาคุณภาพน้ำและส่งน้ำให้ทั่วถึง

กรมชลฯลุยกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ลดปัญหาคุณภาพน้ำและส่งน้ำให้ทั่วถึงโดยอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศ นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในแหล่งน้ำสายหลักต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้กับเกษตรกร

opabo

30 ส.ค. 2023

กรมชลประทานลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และกำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ

กรมชลประทานลุยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ

opabo

25 ส.ค. 2023

อธิบดีชลประทานย้ำ กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง 

กรมชลประทานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วกว่า 81,000 ตัน บรรเทาความเดือดร้อนชาวแปดริ้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

nantnaphat

30 มิ.ย. 2022