ครม. เห็นชอบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 66/67 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 (9 มาตรการ) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567

opabo

6 ก.พ. 2024

ฝนหลวงฯ ระดมกำลังทำฝนเต็มอิ่ม เร่งช่วยบรรเทาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงทั่วประเทศ

เนื่องจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงจาก “เอลนีโญ” และเริ่มมีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ฝนตกปริมาณน้อยและไม่ทั่วถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก… ฝนหลวงฯ ระดมกำลังทำฝนเต็มอิ่ม เร่งช่วยบรรเทาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงทั่วประเทศ

opabo

4 ก.ย. 2023

กรมชลประทาน ช่วยเหลือชาวดอนเจดีย์แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วง

กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงหลายวัน ส่งผลให้ปัจจุบันปริมาณน้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่แล้ว

opabo

13 ก.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง ลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (ก.ค. – สิงหาคม 2566) เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง สลับแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทั่วประเทศ หมั่นสำรวจแปลงปลูก กำจัดศัตรูพืช และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย พร้อมลุยสร้างการรับรู้ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี

opabo

12 ก.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเร่งวางแผนรับมือฝนทิ้งช่วงจากเอลนีโญ เตือนอาจส่งผลแล้งยาวนานถึงต้นปีหน้า

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเร่งวางแผนรับมือฝนทิ้งช่วงจากเอลนีโญ เตือนอาจส่งผลแล้งยาวนานถึงต้นปีหน้าแนะ วางแผนกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ฝนทิ้งช่วง

opabo

14 มิ.ย. 2023

ปลัดเกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ผลักดันและแก้ไขปัญหาผลิตสินค้าเกษตร พร้อมเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฝนทิ้งช่วงและการปฏิบัติการฝนหลวง

ปลัดเกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ผลักดันและแก้ไขปัญหาผลิตสินค้าเกษตร ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออกเอกสารรับรองต่าง ๆ พร้อมเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และฝนทิ้งช่วง และการปฏิบัติการฝนหลวง

opabo

9 มิ.ย. 2023

รัฐบาลเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง แนวโน้ม”เอลนีโญ” กระทบหลายจังหวัด

พล.อ.ประวิตร สั่งเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง แนวโน้ม”เอลนีโญ” กระทบหลายจังหวัด เข้มแผนเผชิญเหตุจริงจัง ควบคู่ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้เข้าใจ ทั่วถึงและทันเวลา

nantnaphat

8 มิ.ย. 2023

กรมชลฯจัดประชุมสัญจรรับมือฝนปี 66 ย้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำประหยัด หลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต้นฤดู

รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสัญจร เตรียมรับมือฤดูฝนปี 66 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก และการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 66 รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

opabo

6 มิ.ย. 2023

ประวิตรฯ ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ติดตามงานขยายแหล่งน้ำและที่ดินทำกิน เน้นย้ำทุกหน่วยงานพร้อมรับมือฤดูฝนและฝนทิ้งช่วงทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตรฯ ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ติดตามงานขยายแหล่งน้ำและที่ดินทำกิน เน้นย้ำทุกหน่วยงานพร้อมรับมือฤดูฝนและฝนทิ้งช่วงทั่วประเทศ เผยหลายพื้นที่ ยังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ต้องการแหล่งน้ำ จึงต้องมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เป็นแหล่งน้ำสำรอง เพื่อจัดสรรกระจายการใช้น้ำอย่างทั่วถึงและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ

opabo

29 พ.ค. 2023

ปีนี้ สับปะรดปัตตาเวีย จ.ชัยภูมิ ผลผลิตรวม 3.2 หมื่นตัน ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากช่วงต้นปี ฝนทิ้งช่วง แห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน

ปีนี้ สับปะรดปัตตาเวีย จ.ชัยภูมิ ผลผลิตรวม 3.2 หมื่นตัน ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากช่วงต้นปี ฝนทิ้งช่วง แห้งแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน ขณะนี้ผลผลิตออกตลาดแล้ว 1.4 หมื่นตัน

opabo

23 พ.ค. 2023

สทนช.ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าจับตาฝนทิ้งช่วง มิ.ย. – ก.ค. นี้ กางแผน กนช. เตรียมรับมือล่วงหน้าคู่ขนานไปกับการช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่

สทนช.ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องเฝ้าจับตาฝนทิ้งช่วง มิ.ย. – ก.ค. นี้ กางแผน กนช. เตรียมรับมือล่วงหน้าคู่ขนานไปกับการช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ คาดปีนี้มีแนวโน้มจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

opabo

15 เม.ย. 2023

สทนช.แจงหลักเกณฑ์จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ รองรับภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

สทนช. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี66 กำชับทุกหน่วยงานเร่งพิจารณาแผนปฏิบัติการตามภารกิจ เผยแผนงานมี 5 ด้าน หวังป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดแล้ง

opabo

14 พ.ย. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า