รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ขณะที่สำนักพระราชวังเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

นายกฯและภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ขณะที่สำนักพระราชวังเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

nantnaphat

3 มิ.ย. 2024

เรื่องน่ารู้…เกี่ยวกับ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสืบมาจนถึงปัจจุบัน และมีเกร็ดความรู้หลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชพิธีฯนี้ ทั้งประวัติพระราชพิธี พระยาแรกนา พระโคแรกนา เทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน การเสี่ยงทายและคำพยากรณ์ ข้อมูลพันธุ์ข้าว คันไถ รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถศึกษาอ่านรายละะเอีบด ไ้ด้ที่นี่..เรื่องเล่าข่าวเกษตร

opabo

7 พ.ค. 2024

กระทรวงเกษตรฯ ซ้อมใหญ่ “พระราชพิธีพืชมงคลฯ” ประจำปี 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

7 พฤษภาคม 2567 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวปนัดดา เปี่ยมมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

nantnaphat

7 พ.ค. 2024

เคลื่อนย้ายพระโค 2 คู่พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2566 มาฝึกซ้อมไถและกินเลี้ยงอาหารเสี่ยงทายที่ท้องสนามหลวงแล้ว

กรมปศุสัตว์ได้เคลื่อนย้ายพระโค 2 คู่ที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2566 วันที่ 17 พ.ค.นี้ โดยเคลื่อนย้ายจากศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จังหวัดราชบุรี มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้ว คู่ที่ 1 คือ พระโคพอและพระโคเพียง คู่ที่ 2 คือ พระโคเพิ่มและพระโคพูล 

opabo

26 เม.ย. 2023

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  2565

หมายกำหนดการ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565

nantnaphat

12 พ.ค. 2022