ไบโอเทค พร้อมพันธมิตรรุกพื้นที่ทุเรียนเมืองจันท์นำชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืชและแมลงธรรมชาติ หนุนสู่ระบบเกษตรปลอดภัย

ไบโอเทค พร้อมพันธมิตรรุกพื้นที่ทุเรียนเมืองจันท์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ” การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์” หนุนสู่ระบบเกษตรปลอดภัย

opabo

26 ม.ค. 2024

กสส. ติวเข้ม สมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ นราธิวาสจากพืชน้ำมันสู่ ”เกษตรปลอดภัย”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติวเข้มสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ นราธิวาส ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการปลูกปาล์มน้ำมัน จากพืชน้ำมันสู่”เกษตรปลอดภัย” โดยได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่หันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์และพืชอีกหลายชนิด

opabo

30 ส.ค. 2023

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมด่านตรวจพืชนครพนม และ ศวพ.นครพนม มุ่งเน้นงานวิจัย พร้อมย้ำเกษตรปลอดภัย แนะใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนเคมีเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชนครพนม และ ศวพ.นครพนม มุ่งเน้นงานวิจัยการเกษตรควบคู่คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เน้นย้ำเกษตรปลอดภัย แนะนำเกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนเคมีเกษตร

nantnaphat

19 ม.ค. 2023

เกษตรฯผนึก กทม.และการเคหะฯ เร่งเปิดตลาดเกษตรกร 50 เขตและตลาดน้ำคลองบางซื่อ เน้นอาหารปลอดภัย

ก.เกษตรฯ ดึง อตก. ผนึก กทม.และการเคหะฯ เร่งเปิดตลาดเกษตรกร(Farmer Market) 50 เขตและตลาดน้ำคลองบางซื่อ ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Agriculture) เน้นเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย

nantnaphat

23 พ.ย. 2022

นายกฯชื่นชมความสำเร็จผลงานวิจัยนวัตกรรม”เกษตรกำจัดศัตรูพืช”ย้ำเดินหน้าขยายตลาดบริโภคปลอดภัย

นายกฯ เยี่ยมชมความสำเร็จผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการเกษตรในการกำจัดศัตรูพืช ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ย้ำให้ขยายผลการดำเนินการสู่เกษตรกรให้มากขึ้น 

nantnaphat

25 ต.ค. 2022

ก.เกษตรฯเตรียมหารือรัฐบาล ปลดล็อคค่าใช้จ่ายจดทะเบียนแปลง GAP หนุนส่งออกประเทศไทย

‘รมช.มนัญญา’ เตรียมหารือรัฐบาลปลดล็อคค่าใช้จ่ายจดทะเบียนแปลง GAP หนุนส่งออกประเทศไทยย้ำ !! ไทยต้องเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย ป้อนโลก พร้อมชื่นชมผลงานกรมวิชาการเกษตรในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี จับมือ 2 หน่วยงาน ลงนาม MOU ใหญ่ กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ และก๊าซเรือนกระจก

nantnaphat

3 ต.ค. 2022

เร่งเครื่อง“เพชรบุรีโมเดล-เมืองสร้างสรรค์อาหาร”ทุกมิติ เดินหน้าเร็วโครงการเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัยมอบ “เกษตรฯ”ส่งเสริมทุกอำเภอ “มกอช.”ทำไวได้จริง 

“อลงกรณ์” เร่งเครื่อง “เพชรบุรีโมเดล-เมืองสร้างสรรค์อาหาร” ทุกมิติ เดินหน้าเร็วโครงการเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัยมอบ “เกษตรฯ” ส่งเสริมทุกอำเภอ “มกอช.” ทำไวได้จริง เปิดตัวร้านอาหาร Q ที่เพชรบุรีแห่งแรก ผู้ประกอบการแฮปปี้ ผู้บริโภคพอใจ พร้อมหนุนเกษตรปลอดภัย ใช้สินค้า Q

nantnaphat

2 ก.ย. 2022