วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียม จ.หนองคาย แหล่งผลิต ‘กระเทียมอินทรีย์’ คุณภาพ  

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียม จ.หนองคาย แหล่งผลิต ‘กระเทียมอินทรีย์’ คุณภาพ  ซึ่งกระเทียมอินทรีย์เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรเริ่มมีการปลูกอย่างแพร่หลายและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

opabo

29 ก.พ. 2024

opabo

10 พ.ย. 2023

“ไชยา” เดินหน้า “หนองบัวลำภูโมเดล” แก้ปัญหาสารเคมี หนุนทำเกษตรอินทรีย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา เดินหน้า “หนองบัวลำภูโมเดล” แก้ปัญหาสารเคมี หนุนทำเกษตรอินทรีย์ หัวใจหลักคือ อยากให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี จะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และดีต่อสุขภาพของเกษตรกร

opabo

11 ก.ย. 2023

มกอช.รุกพัฒนาACFS e-learning เสริมศักยภาพบุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

มกอช. รุกพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ ACFS e-learning เสริมศักยภาพบุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาเกษตรกร เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการเรียนรู้ E-Learning จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและตอบโจทย์ในการเรียนได้ทุกสถานการณ์ 

opabo

8 พ.ค. 2023

เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันพืชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2566

เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้นแบบทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลัก “ปลูกได้ ขายเป็น เน้นแปรรูป” สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

opabo

4 พ.ค. 2023

เกษตรอินทรีย์มีเฮ ! “อลงกรณ์” ผนึกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เดินหน้า“ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์”ทั่วประเทศ ชู”ตลาดท้ายเกาะโมเดล” เป็นต้นแบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนตลาดเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะอำเภอสามโคกปทุมธานีภายใต้โครงการออกานิค เวิล์ดไทยแลนด์ (Organic World Thailand)พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนและ BCG โมเดล “

nantnaphat

14 ก.พ. 2023

โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษสร้างอาชีพและรายได้ให้สมาชิกปีละกว่า 1 ล้านบาท / ปี

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาการผลิตเห็ดให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตเห็ดตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตรเพิ่มศักยภาพผลิตเห็ดคุณภาพเพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพและรายได้

nantnaphat

4 ก.พ. 2023

“เซ็นทรัล ทำ”ร่วมกับ ว.วชิรเมธี ต่อยอดโครงการพุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน ผลักดันสู่ “ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์”

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ว.วชิรเมธี ต่อยอดโครงการพุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน ผลักดันสู่ “ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์” บนพื้นที่ 2 ไร่ จังหวัดเชียงราย

opabo

12 ธ.ค. 2022

ถอดบทเรียนศรีลังกา…อินทรีย์ 100% สุดท้าย…จบไม่สวย

4-9 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาการวัชพืชนานาชาติร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวัชพืชนานาชาติครั้งที่ 8 (The 8th International Weed Science Congress) ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

nantnaphat

12 ธ.ค. 2022

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย

นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง“เกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง สู่ BCG Model” ในงานสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงนโยบายและความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองที่สร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง รวมถึงสนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว

nantnaphat

7 ธ.ค. 2022

มกอช. เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองหนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมืองหนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมต่อยอดสู่ BCG Model

opabo

7 ธ.ค. 2022

“กรณ์”ลงนาเกี่ยว“ข้าวอิ่มมหาสารคาม”ครบปี 9 ชาวนาปลื้มทำข้าวอินทรีย์ ปลดหนี้ทั้งหมู่บ้าน มุ่งมั่นทำเกษตรพรีเมียมได้รับรางวัลระดับประเทศ 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยัง จ. ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม เพื่อร่วมเกี่ยวข้าวอิ่ม ข้าวเกษตรอินทรีย์ ในโครงการเกษตรเข้มแข็ง โดยกล่าวว่า ปีนี้ครบ 9 ปี แล้วสำหรับข้าวอิ่มมหาสารคาม ซึ่งได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ที่หมู่บ้านหนองหิน จ.มหาสารคาม 

nantnaphat

29 พ.ย. 2022
1 2 3

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า