“กรณ์”ลงนาเกี่ยว“ข้าวอิ่มมหาสารคาม”ครบปี 9 ชาวนาปลื้มทำข้าวอินทรีย์ ปลดหนี้ทั้งหมู่บ้าน มุ่งมั่นทำเกษตรพรีเมียมได้รับรางวัลระดับประเทศ 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยัง จ. ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม เพื่อร่วมเกี่ยวข้าวอิ่ม ข้าวเกษตรอินทรีย์ ในโครงการเกษตรเข้มแข็ง โดยกล่าวว่า ปีนี้ครบ 9 ปี แล้วสำหรับข้าวอิ่มมหาสารคาม ซึ่งได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ที่หมู่บ้านหนองหิน จ.มหาสารคาม 

nantnaphat

29 พ.ย. 2022

เตรียมยกระดับสหกรณ์ฯพืชผักอินทรีย์หนองสนิท สู่ศูนย์เรียนรู้”เกษตรอินทรีย์”ครบวงจร จ.สุรินทร์

หลังว่างเว้นจากการทำนาก็หันมาหารายได้เสริมจากการรวมกลุ่มปลูกพืชผักอินทรีย์ ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายธนาคารพืชผักอินทรีย์ตำบลหนองสนิท ก่อนยกระดับมาเป็น“สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด” ที่ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ สู่มือผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ ภายใต้ มาตรฐานOrganic Thailand (ผลิตภัณฑ์อินทรีย์) เกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์รหัสรับรอง TAS : 55759 (ที่ตั้งแปลง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ พื้นที่รวม 6.50 ไร่ จำนวน 22 ชนิดพืช) 

nantnaphat

29 พ.ย. 2022

อธิบดีกรมข้าว เปิดงานเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่และข้าวจีเอพี (GAP) หอมมะลิ 105 ร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรอินทรีย์นาโส่ พร้อมขับเคลื่อนข้าวอินทรีย์สู่สากล

วันที่ 16 พ.ย. 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานเชื่อมโยงตลาดนาข้าวแปลงใหญ่ และข้าวเจเอพี (GAP)​ หอมมะลิ 105 จากโครงการเกษตรอินทรีย์ล้านไร่ ปีการผลิต2565/2566 โดยมี นายสุเทพ คงมาก และนายนำชัย พรหมมีชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว  

nantnaphat

16 พ.ย. 2022

“ใส่สูทเขียนแผน เกษตรกรถามรัฐตื่นหรือยัง” 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เกษตรอินทรีย์ 2 ล้านไร่ เกษตร GAP 2.5 ล้านไร่ เจาะกลางใจ โดย “ขุนพิเรนทร์”วิพากษ์ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่พึ่งประกาศออกมาแบบสดๆร้อน กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระหว่างปี 2566-2570

nantnaphat

2 พ.ย. 2022

กรมการข้าวนำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนองค์กรเกษตรอินทรีย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความสำเร็จ สามารถเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในชุมชน และของประเทศ  ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่มากขึ้น  

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ชีวภัณฑ์ ผลิตใช้เอง ผลิตให้ชุมชน เสริมรายได้

ในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และความปลอดภัยจากอาหารจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผู้บริโภคมีความต้องการเป็นอันดับต้น ๆ จะเห็นได้จาก พืช ผัก ผลไม้ ถ้ามีการโฆษณาหรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกชัดเจนว่ามีวิธีการปลูกแบบอินทรีย์ ออร์แกนิก จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นพิเศษ เมื่อเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรง เกษตรกรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรโดยไม่พึ่งพาสารเคมีมากขึ้น เน้นใช้ สารชีวภัณฑ์ ในการควบคุมศัตรูพืช สำหรับ“ชีวภัณฑ์”ชาวบ้านผลิตใช้เองได้ ผลิตให้ชุมชนก็ได้และเป็นการเสริมรายได้

opabo

2 ต.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตรมอบรางวัลเกษตรกร GAP และเกษตรอินทรีย์ ดีเด่น ประจำปี 2565

ในงานแถลงผลงานและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปี 2565 ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรมีอายุครบ 50 ปี มีการจัดงานแถลงผลงานทางวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ ในงานกรมวิชาการเกษตรพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นที่ผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

nantnaphat

23 ก.ย. 2022

หนุนเกษตรอินทรีย์ “บ้านหนองเม็ก” จังหวัดอำนาจเจริญ ชิงรางวัลเลิศรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งผลงานเข้าประกวดรับรางวัล เลิศรัฐ ประจำปี 2565 หลังเล็งเห็นศักยภาพการรวมกลุ่มสร้างงาน สร้างรายได้ และแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนกว่า 20 หน่วยงาน

nantnaphat

23 มิ.ย. 2022

สศก.เร่งเครื่องลุยแผนปฏิบัติการด้าน”เกษตรอินทรีย์” ระยะ 5 ปี ให้สมบูรณ์ ดันไทยเป็น”ผู้นำอาเซียนเกษตรอินทรีย์” ภายในปี 2570

สศก.เร่งเครื่องลุยแผนปฏิบัติการด้าน”เกษตรอินทรีย์” ระยะ 5 ปี ดันประเทศไทยเป็น”ผู้นำอาเซียนเกษตรอินทรีย์” ภายในปี 2570

opabo

23 มิ.ย. 2022

หลายภาคส่วนร่วมถก”ทางรอดเกษตรไทย” หนุนการใช้”เกษตรอินทรีย์-เคมี” ดันครัวไทยสู่ครัวโลก

นักวิชาการ-ภาคเอกชน-ภาครัฐ-พรรคการเมือง หนุน ”เกษตรอินทรีย์เดินคู่เกษตรเคมี” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดันครัวไทยสู่ครัวโลก

nantnaphat

21 มิ.ย. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า