เปิดตัว ‘สวนมะม่วงโชคอนันต์ร้อยล้าน’ การันตีคุณภาพด้วยรางวัล GAP ดีเด่นแห่งชาติ

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมวิชาการเกษตรได้คัดเลือกให้นายสายชล จันทร์วิไร เกษตรกรเจ้าของสวนมะม่วงโชคอนันต์ พื้นที่ 5 ไร่ ณ ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช(GAP)

nantnaphat

24 เม.ย. 2023

กรมวิชาการเกษตร หารือ กรมควบคุมมลพิษ แนวทางการใช้ มาตรการ GAP แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หารือมาตรการแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ ทุกหน่วยงานเข้มข้นแก้ฝุ่น PM 2.5 ตามแผนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามบัญชานายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม

nantnaphat

29 มี.ค. 2023

สัมภาษณ์พิเศษ :นางอุบล มากอง  ผอ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กับบทบาทการส่งเสริมเกษตรกรผลิตทุเรียน GAP เพื่อการส่งออก

GAP มีความสำคัญต่อการส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยเป็นอย่างมากเนื่องจาก ประเทศไทยเปิดการค้าเสรี…สัมภาษณ์พิเศษ :นางอุบล มากอง  ผอ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กับบทบาทการส่งเสริมเกษตรกรผลิตทุเรียน GAP เพื่อการส่งออก

opabo

27 มี.ค. 2023

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เยี่ยมชม ส้มคุณภาพดี มาตรฐาน GAP ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส้มแม่สินเริ่มมีการเพาะปลูกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เริ่มจากมีผู้นำพันธ์ุส้มเขียวหวานมาปลูกบริเวณแม่น้ำยม เนื่องจากเป็นที่ราบ และลำห้วยแม่สินไหลผ่านบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นขยายพันธุ์ โดยใช้กิ่งตอนจากต้นที่มีลักษณะดี ให้ผลผลิต รสชาติที่ดี และส้มเขียวหวานเริ่มมีการปรับตัวเข้ากับสภาพของพื้นที่ทำให้ส้มเขียวหวานมีสีเปลือกที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล รวมถึงอิทธิพลของน้ำพุร้อน ทำให้เนื้อมีสีส้มอมทอง รสชาติหวานฉ่ำเข้มข้น

nantnaphat

21 ก.พ. 2023

‘มนัญญา’ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบาย จ.พิษณุโลก เน้นย้ำเกษตรกรผลิตสินค้าส่งออกให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ

nantnaphat

18 ธ.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตรเปลี่ยนใบรับรอง GAP ใหม่ ครบทั้งประเทศแล้ว ย้ำเกษตรกร-ผู้ประกอบการ มั่นใจส่งออกผลไม้ไทยราบรื่นทะลุแสนล้านต่อเนื่อง 

วันที่ 8 ธ.ค. 2565 นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและเข้าร่วมงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17/2565 (HORTEX/2022) ณ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

nantnaphat

8 ธ.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการ ‘Monkey Free Plus’นำร่องมอบหนังสือรับรองแปลงผลิตมะพร้าวปลอดภัยและไม่ใช้แรงงานลิง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เปิดตัวโครงการ “GAP Monkey Free Plus” (MFP) ในเวทีการประชุมมะพร้าวระดับโลก “Consultative Virtual Meeting On Thailand Proposal for GAP Monkey Free Plus  ซึ่งเป็นการประชุมที่ดำเนินการโดย International Coconut Community (ICC) ว่า กระบวนการไม่ใช้แรงงานสัตว์ (ลิง) จะเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต ซึ่งมาตรการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก ICC และ Third Party เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวส่งออกไทย

nantnaphat

6 ธ.ค. 2022

ปลัดเกษตรฯลงชุมพรคุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้ สยบปัญหาทุเรียนอ่อน-สวมสิทธิ์

ปลัดเกษตรฯลงพื้นที่จ.ชุมพร คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้ สยบปัญหาทุเรียนอ่อนและสวมสิทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรฟันธงทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์กลางเดือนธ.ค.แน่นอน

nantnaphat

30 พ.ย. 2022

“เฉลิมชัย”แจงโยกย้าย”ผอ.ชลธี”เป็นไปตามกระบวนการ เผยกรมวิชาการเกษตร-มกอช.ร่วมกันปรับปรุง GAP

“รมว.เฉลิมชัย” ชี้แจงการโยกย้าย ผอ.สวพ. 6 เป็นไปตามกระบวนการ เผยกรมวิชาการเกษตรและมกอช.ร่วมกันปรับปรุง GAP สินค้าทุเรียนเป็นรหัสรับรองรูปแบบใหม่ มั่นใจแล้วเสร็จภายในปีนี้

nantnaphat

27 พ.ย. 2022

ชาวสวนภาคตะวันออก นัดรวมตัวจี้รัฐแก้ปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ GAP

มาแน่ 23 พ.ย.65 ชาวสวนภาคตะวันออกตบเท้าพบผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี เรียกร้องเตรียมหาทางแก้ปัญหาทุเรียน-สวมสิทธิ์ GAP พร้อมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

nantnaphat

18 พ.ย. 2022

ย้ายมือปราบทุเรียนอ่อน…เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว…เจาะกลางใจ โดย : ขุนพิเรนทร์

คำสั่งระทึกลงนามโดย ว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะในรายของชลธี นุ่มหนู ผอ.สวพ.6 เข้าไปเป็น ผอ.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 

nantnaphat

21 ต.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตร ย้าย”ชลธี นุ่มหนู”ผอ.สวพ.6 ฉายา”มือปราบทุเรียนอ่อน”เข้ากรมดูงานหลังบ้าน GAP

มีรายงานว่า กรมวิชาการเกษตร มีคำสั่งย้ายด่วนนาย ชลธี นุ่มหนู ผอ.สวพ.6 เข้าไปเป็น ผอ.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร และมีคำสั่งให้นาย พิทวัฒน์ อ่อนทองหลางผอ.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ไปเป็น ผอ.สวพ.6 แทน

nantnaphat

21 ต.ค. 2022
1 2 3