นายกรัฐมนตรียินดีที่ปัญหาของผู้ประกอบการกิจการประมงฯได้รับการแก้ไข ยืนยันต้องการให้ทุกสาขาอาชีพ อยู่ดีมีสุข เป็นธรรม และเท่าเทียม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ก.พ. 66 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางฯ รวม 163,363,400 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

nantnaphat

25 ก.พ. 2023

นายกฯตรวจน้ำท่วมสิงห์บุรี แนะเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจสาเหตุ พร้อมย้ำรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบฯช่วยเหลือแล้ว

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ จ.สิงห์บุรี ย้ำทุกหน่วยสร้างความเข้าใจสาเหตุน้ำท่วมยืนยันเร่งระบายน้ำช่วยชาวบ้าน พร้อมเตรียมงบประมาณเยียวยาไว้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว

nantnaphat

24 ต.ค. 2022

ราชกิจจาฯประกาศระเบียบใหม่ ก.มหาดไทย เปิดทางให้อปท.เบิกจ่ายงบประมาณใช้จ่ายช่วยประชาชนเร่งด่วน

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ ฉบับที่ 3 ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเพิ่มเติม กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน มีผลบังคับใช้ทันทีวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้

nantnaphat

12 ต.ค. 2022

รัฐบาลจัดสรรงบกลางฯ 2.3 หมื่นล้าน เยียวยาน้ำท่วม-เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกันปลายปี65

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่า ขอให้หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง 

nantnaphat

12 ต.ค. 2022

เริ่มได้กลิ่นไม่ดี! พี่น้องเกษตรกรอีสานให้ช่วยถามไถ่ติดตามโครงการช่วยเหลือช่วงประสบปัญหาแพร่ระบาดของโควิด-19 งบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท

พี่น้องเกษตรกรทางอีสาน ส่งข่าวถึงเรื่องเล่าข่าวเกษตร ช่วยถามไถ่ติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) งบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท หรือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั่วประเทศ

nantnaphat

21 ก.ย. 2022

จีนจัดงบฯกว่า 5.2 หมื่นล้านหนุน”เกษตรกรปลูกธัญพืช”

กระทรวงการคลังของจีนเผยว่าจีนจะจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง จำนวน 1 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.26 หมื่นล้านบาท) ให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกธัญพืช เพื่อคุ้มครองเกษตรกรกลุ่มนี้จากราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สูงขึ้น และสร้างแรงจูงใจในการเพาะปลูกธัญพืช

nantnaphat

30 ส.ค. 2022

งบปี 66 เกษตรฯอู้ฟู่ ถูกตัดงบจิ๊บๆ 205 ล้าน หวยออกกรมข้าว ได้งบเพิ่ม 2,277 ล้าน เพื่อปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท สรุปรายการปรับลด จำนวน 7,644,243,800 บาท โดยมี 10 อันดับถูกปรับลดสูงสุด ดังนี้

nantnaphat

17 ส.ค. 2022

ครม.ไฟเขียวปล่อยงบกว่า 500 ล้านหนุน“โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล”ปี 65 ระยะที่ 1

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งข่าวดี การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมประมงเร่งเดินหน้า “โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่1” โดยปล่อยกู้แบบปลอดดอกเบี้ย ให้เกษตรกร 3 รอบการผลิต เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อย และตอบสนองนโยบายในการเร่งฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 400,000 ตัน ภายใน ปี พ.ศ. 2566 

nantnaphat

16 ส.ค. 2022

“ผ่านหนึ่งเดือน เกษตรกรร้องเยียวยา ASF ไม่คืบ ทั้งที่ ครม.อนุมัติงบประมาณเรียบร้อย” 

หลังไมค์เรื่องเล่าข่าวเกษตร ร้อนเป็นไฟเมื่อเกษตรกรหลายรายที่รอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผ่านมาหนึ่งเดือน เงินยังไม่ถึงมือเกษตรกร กลายเป็นระเบิดลูกใหญ่โยนไปสู่กรมปศุสัตว์

nantnaphat

16 ส.ค. 2022

ครม.อนุมัติ 4,019 ล้านบาทให้ 5 กระทรวงแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

9 ส.ค.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ งบกลาง งบประมาณประจำปี 2565 วงเงิน 4,019.80 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565/2566 จำนวน 1,361 รายการ

nantnaphat

9 ส.ค. 2022

“ดราม่ากรมการข้าว หรือว่าคุณหลอกดาว”

เจาะกลางใจ โดย ขุนพิเรนทร์ จากกรณีข่าว นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการตั้งสังเกตการเสนอกรอบการของบประประมาณ ประจำปี 2566 หลายหน่วยงานส่อถึงการทำทุจริต กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

nantnaphat

5 ก.ค. 2022

เกษตรฯเสนอ ครม.อนุมัติงบกลาง เยียวยาผลกระทบโรคระบาดสุกร

กระทรวงเกษตรฯเคลียร์ชัด พร้อมเสนอ ครม.อนุมัติงบกลาง เร่งรัดเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากโรคระบาดสุกรด่วน

nantnaphat

3 ก.ค. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า