opabo

1 ก.พ. 2024

กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการ ซื้อปลากะพงจากเกษตรกรจังหวัดชายแดนใต้ เป้าหมาย 40 ตัน มั่นใจดันราคาปรับตัวสูงขึ้น

กรมการค้าภายในผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ประสานผู้ซื้อจากส่วนกลาง และห้างแม็คโคร เข้ารับซื้อปลากะพงจากเกษตรกร เป้าหมาย 40 ตัน หวังดันราคาปรับตัวสูงขึ้น

opabo

21 ธ.ค. 2023

สินค้าเกษตรดี การเมืองชัด รัฐแก้ค่าครองชีพ ดันความเชื่อมั่น 5 จังหวัดใต้ ขยับขึ้น

สนค.จับมือ ศอ.บต. แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี 66 พบปรับเพิ่มขึ้น จากการเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ สังคม หลังมีรายได้เพิ่มจากราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น

opabo

20 พ.ย. 2023

ทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้คุณภาพเยี่ยมทยอยออกสู่ตลาดแล้ว เชิญลิ้มลองได้ ก.ค. – ก.ย. นี้

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท. 9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) นับว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ 

nantnaphat

26 ก.ค. 2023

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ พร้อมประกาศแสวงหาพันธมิตร

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ รวมพลังชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัด เปิดบ้าน โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ พร้อมกับแสวงหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันผลักดันทุเรียนใต้สู่สากลด้วยความมั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุด

nantnaphat

2 พ.ค. 2023

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ มอบสัญญาเงินกู้และป้ายสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคจังหวัดชายแดนใต้

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นิพนธ์ มอบสัญญาเงินกู้และป้ายสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,146,000 บาท เพื่อดำเนินจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ สร้างโรงเรือน เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องสับหญ้า

opabo

27 ม.ค. 2023

รัฐบาลเดินหน้าโครงการโคบาลจังหวัดชายแดนใต้ “เฉลิมชัย” ไฟเขียวเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 1.5 พันล้านบาท หนุนผลิตเนื้อวัวเกรดดีสู่ตลาดฮาลาล

รัฐบาลเดินหน้าโครงการโคบาลจังหวัดชายแดนใต้ “เฉลิมชัย” ไฟเขียวเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 1.5 พันล้านบาท หนุนผลิตเนื้อวัวเกรดดีสู่ตลาดฮาลาล เกษตรกรกู้ปลอดดอกเบี้ย 7 ปี

opabo

26 ธ.ค. 2022

เปิด 14 โครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลแด่ชาวจังหวัดชายแดนใต้

เปิด 14 โครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลแด่ชาวจังหวัดชายแดนใต้ผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก” ด้วยหลายโครงการใหญ่ อาทิ การเพิ่มจำนวนฐานแม่วัวพันธุ์พื้นเมือง , การเพิ่มจำนวนฐานแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์แพะ, ขับเคลื่อนเมืองปูทะเลโลก แบบครบวงจร ,เพิ่มจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ พืชพลังงานและผลไม้

opabo

24 ธ.ค. 2022

6 หมู่บ้าน”รวมพลังสร้างกลุ่มเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ผ่านเส้นความยากจน พื้นที่ต้นแบบ จ.ชายแดนใต้

“พึ่งพาตนเอง รวมพลังสร้างกลุ่ม เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ผลสำเร็จพื้นที่ต้นแบบฯ
3 จังหวัดชายแดนใต้

opabo

10 ก.ย. 2022