ตั้ง อ.น้อย นั่ง ประธานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซากแล้ว “ธรรมนัส” ลงนามเอง 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 913/2566 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก มีข้าราชการ นักวิชาการ 15 คน ร่วมในทีมงาน เพื่อมีหน้าที่จัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่น้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก 

nantnaphat

3 พ.ย. 2023

กรมชลฯวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา รับมือน้ำหลากควบคู่น้ำแล้ง

กรมชลประทาน ตั้งรับสถานการณ์น้ำ ย้ำโครงการชลประทานลุ่มเจ้าพระยาบริหารจัดการน้ำ 2 มิติ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

opabo

8 ก.ค. 2023

กรมชลฯลุยพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี นำเสนอ 4 โครงการสำคัญ หวังบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

opabo

22 พ.ค. 2023

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุงชลประทานขนาดกลาง จ.น่าน หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน

กรมชลฯ เดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัย

opabo

8 เม.ย. 2023

นายกฯลงพื้นที่นครศรีฯ กรมชลประทาน กางแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองเปลี่ยน แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง ซ้ำซาก อ.สิชล

นายกฯลงพื้นที่นครศรีฯ กรมชลประทาน กางแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองเปลี่ยน แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง ซ้ำซาก อ.สิชล ยันให้ความสำคัญสินค้าเกษตรทุกชนิดซึ่งรัฐบาลใช้งบประมาณของรัฐ 30% ในการดูแลและจะดูแลให้มากกว่าเดิม

opabo

20 ก.พ. 2023

โฆษก รบ.เผย รัฐบาลบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้านน้ำต่อเนื่อง

​โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ บริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ มีผลงานแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้านน้ำต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

opabo

1 ก.พ. 2023

“พลเอก ประวิตร”ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ท่วม-แล้ง จ.พิษณุโลก-นครสวรรค์

วันนี้(20 ม.ค. 66)พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และจ.นครสวรรค์ โดยในช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ต.พลายชุมพล อ.เมืองจ.พิษณุโลก พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่โครงการ 

nantnaphat

20 ม.ค. 2023

กรมชลประทานสนองพระราชดำริดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพื่อราษฎรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่เป็น “ปราชญ์แห่งน้ำ” ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในทุกๆด้าน จะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำมากกว่า 2,700 โครงการ ที่สามารถแก้ไขทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย จนในปัจจุบันกลายเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ถ่ายทอดและสืบสานต่อไป

nantnaphat

5 ธ.ค. 2022

ครม.เทงบกลาง 1,576 ล้าน บริหารจัดการน้ำ 2 โครงการ ตั้งแต่ฤดูฝนถึงฤดูแล้ง แก้น้ำท่วม น้ำแล้ง

ครม. จัดเต็มเทงบกลาง 1,576 ล้านบาท ใส่ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการแก้น้ำท่วม น้ำแล้ง ช่วงฤดูฝน 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/66 เพิ่มเติม 576 โครงการ และโครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำใหม่ 203 เครื่อง

opabo

6 ก.ย. 2022

ครม.อนุมัติ 4,019 ล้านบาทให้ 5 กระทรวงแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

9 ส.ค.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ งบกลาง งบประมาณประจำปี 2565 วงเงิน 4,019.80 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565/2566 จำนวน 1,361 รายการ

nantnaphat

9 ส.ค. 2022

รัฐบาลย้ำความสำเร็จบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ-พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 124 ล้าน ลบ.ม.

รบ.ย้ำความสำเร็จบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพิ่มเก็บกักน้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึงทุกพื้นที่ -พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 124 ล้าน ลบ.ม.

opabo

29 พ.ค. 2022

ครม.เปิด 13 มาตรการรับมือฤดูฝน-จัดการน้ำแล้งถึงปี 66 

ครม.เปิด 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในฤดูฝนปี 65 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 65 – 66

nantnaphat

3 พ.ค. 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า