“คุณากร”  Kick Off กทม.ฉีดวัคซีน “โรคพิษสุนัขบ้า”  นำร่องเทคโนโลยี App เก็บข้อมูลสัตว์

“คุณากร”  Kick Off กทม.ฉีดวัคซีน “โรคพิษสุนัขบ้า”  นำร่องเทคโนโลยี App เก็บข้อมูลสัตว์ ด้าน รมช.เกษตรฯ ไชยา สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

opabo

24 มี.ค. 2024

ผู้ช่วยเลขาฯรัฐมนตรีเกษตร “คุณากร”ลงพื้นที่สุรินทร์ มอบโค-กระบือ แก่เกษตรกร 108 ราย พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้ช่วยเลขาฯรัฐมนตรีเกษตร “คุณากร”ลงพื้นที่สุรินทร์ มอบโค-กระบือ แก่เกษตรกร 108 ราย พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยง

opabo

14 มี.ค. 2024

กรมปศุสัตว์ยกระดับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งระบบ บูรณาการภาคีภาครัฐ – เอกชน เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มีนาคม – เมษายน 2567 นี้ พร้อมกันทั้งประเทศ

กรมปศุสัตว์ยกระดับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งระบบ เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มีนาคม – เมษายน 2567 นี้ พร้อมกันทั้งประเทศ

opabo

21 ธ.ค. 2023

ก.เกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ทั่วประเทศ

opabo

17 ธ.ค. 2023

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด KICK OFF ยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกัน “โรคปาก-เท้าเปื่อย” ในโคนม

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จัดกิจกรรม KICK OFF ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ให้กับโคนมของสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรรายย่อยในการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม

opabo

10 พ.ย. 2023

รัฐบาลดูแลประชาชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคผู้ประกันตนฟรี- ปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนในหมา/แมว ตั้งเป้าร้อยละ 80

รองโฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลดูแลประชาชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนฟรี ปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนในหมาและแมว ตั้งเป้าการฉีดแก่สุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ 80

opabo

2 เม.ย. 2023

Kick off ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่ เปิดให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) โดยมี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

nantnaphat

24 มี.ค. 2023

กรมปศุสัตว์ดีเดย์ 1 ธ.ค.เปิดแผนเผด็จศึก”โรคพิษสุนัขบ้า” ติวเข้มความรู้ 134 “อาสาปศุสัตว์”ฉีดวัคซีน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคอันตรายติดต่อได้ในคนและสัตว์ โดยสามารถติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่น สุนัข แมว โค กระบือ หนู กระรอก กระต่าย ลิง ค้างคาว เป็นต้น ในประเทศไทย สัตว์ที่พบว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด คือ สุนัข ทั้งนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่ 

nantnaphat

1 ธ.ค. 2022

กรมปศุสัตว์เชิญชวนคลีนิคและโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมส่งความสุขให้ประชาชน โดยเข้าร่วมโครงการทำหมันหมา-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

กรมปศุสัตว์เชิญชวนคลีนิคและโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมส่งความสุขให้ประชาชน โดยเข้าร่วมโครงการทำหมันหมา-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

nantnaphat

29 พ.ย. 2022