กรมหม่อนไหมประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ผ้าไหมไทย

กรมหม่อนไหมประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ผ้าไหมไทย รวมถึงความร่วมมือในการเปิดสอนสาขาวิชาสิ่งทอ การใช้เทคโนโลยีนาโน และพลาสม่า มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ผ้าไหมไทยในอนาคตต่อไป

opabo

26 ก.พ. 2024

กรมหม่อนไหมผลักดันภูมิปัญญาผ้าไหมไทยและสินค้าหม่อนไหม เตรียมพัฒนาสู่ตลาดรัสเซียและประเทศในทวีปยุโรป

กรมหม่อนไหมผลักดันภูมิปัญญาผ้าไหมไทยและสินค้าหม่อนไหม เตรียมพัฒนาสู่ตลาดรัสเซียและประเทศในทวีปยุโรป รวมทั้ง การหารือประเด็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการยกระดับการผลิตสิ่งทอกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหพันธรัฐรัสเซีย

opabo

13 ก.พ. 2024

กรมหม่อนไหมโชว์ความงามผ้าไหมไทยมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมหม่อนไหมโชว์ความงามผ้าไหมไทยมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการฐานะแขกของรัฐบาล

opabo

8 ก.พ. 2024

รมช.ไชยา มอบนโยบายให้กรมหม่อนไหมร่วมมือ อบจ. ผลักดันผ้าไหมไทยแต่ละจังหวัดให้เป็น Soft Power ที่รู้จักทั่วโลก

รมช.ไชยา มอบนโยบายให้กรมหม่อนไหมร่วมมือ อบจ. ผลักดันผ้าไหมไทยแต่ละจังหวัดให้เป็น Soft Power ที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งผ้าไหมไทยต้องสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่แก่ ไม่ร้อน ดูแลรักษาง่าย ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

opabo

18 ต.ค. 2023

นายกฯ สนับสนุน “ผ้าไหมไทยร่วมสมัย” สู่ตลาดโลก เน้นเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ – วัยทำงาน 

นายกฯ สนับสนุน “ผ้าไหมไทยร่วมสมัย” สู่ตลาดโลก ดึงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหรูหราและคุณภาพสูง (Premium & High Quality) ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ – วัยทำงาน 

nantnaphat

17 มิ.ย. 2023

ที่นี่…กว่างซี สิ่งทอไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน

ในภาพรวม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน”กว่างซี”ของจีนเป็น “อุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำ” ส่วนใหญ่เน้นการผลิตวัตถุดิบเส้นใย ปั่นด้าย และทอผ้าสำเร็จรูป ซึ่งยังมี “ช่องว่าง” ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บและการนำวัตถุดิบมาผนวกเข้ากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสมัยใหม่ จึงเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจ (ไทย) สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนของการแปรรูป หรืออุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำได้อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพด้านผ้าไหม จึงสามารถ เข้ามาขยายธุรกิจเกี่ยวกับแพรไหม โดยใช้จุดแข็งด้านทรัพยากรในท้องถิ่นของกว่างซี สอดผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของไทย ทั้งในธุรกิจสายตรงอย่างสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม

opabo

21 มี.ค. 2023

กรมหม่อนไหมจับมือ อ.ต.ก.เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร -ผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายผ้าไหมไทย

กรมหม่อนไหมร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยกระดับความร่วมมือส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค

opabo

6 ม.ค. 2023

13 ปี กรมหม่อนไหม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก เพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหมและผลักดันผ้าไหมไทยสู่สากล

13 ปี กรมหม่อนไหม เดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก เพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหมและผลักดันผ้าไหมไทยสู่สากล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมหม่อนไหมสู่สายตาประชาชน เครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

opabo

2 ธ.ค. 2022

‘พล.อ.ประวิตร’ ชู’เนคไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า’ ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย  

รองโฆษกรัฐบาลเผย’พล.อ.ประวิตร’ ชู’เนคไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า’ ช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เกษตรกรซอฟต์พาวเวอร์ของไทย 

nantnaphat

9 ก.ย. 2022

สถานทูตกว่า 100 ประเทศ ร่วมมหกรรม“ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11 พร้อมจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูต และคณะกงสุลกิตติมศักดิ์จากประเทศต่างๆ รวม 100 ประเทศ 

nantnaphat

29 พ.ค. 2022